Na dzień 1 listopada 2022 r., Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów wyznaczył rozpoczęcie akcji „Jeżdżę Bezpiecznie, Popieram Protest Policjantów”. Akcja polegać ma na stosowaniu pouczeń, czyli środków oddziaływania wychowawczego, przewidzianych w art. 41 Kodeksu wykroczeń zamiast nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za te wykroczenia, za które taki środek może być zastosowany zgodnie z prawem.
Decyzja o tym czy zastosować pouczenie, czy nałożyć mandat karny należy tylko i wyłącznie do policjanta, który ujawnił wykroczenie. Żadnemu z przełożonych nie wolno w to rozstrzygniecie ingerować. Tę formę protestu NSZZ Policjantów opracował i wykorzystywał już 4 lata temu. Liberalne podejście policjantów szczególnie do uczestników ruchu drogowego, oprócz spadku wpływów do Budżetu Państwa zaowocowało wówczas poprawą bezpieczeństwa w tym obszarze. Znalazło to swoje potwierdzenie w danych gromadzonych i publikowanych przez Policję.

Efektywność tej konkretnej formy protestu spowodowała, że NSZZ Policjantów sięgnął po nią ponownie, chociaż spór z Rządem ma dzisiaj nieco inną strukturę. W obecnym sporze chodzi o dodatkowe pieniądze na uzupełnienie waloryzacji do poziomu rzeczywistej inflacji. NSZZ Policjantów podkreśla, że tak naprawdę nie oczekuje podwyżki, ale nie godzi się na obniżkę, czyli na utratę wartości uposażeń, które na przestrzeni ostatnich lat udało się znacząco poprawić i ustabilizować w ten sposób sytuację kadrową w Policji.
Wdrażana od 1 listopada akcja ma skłonić Rząd do wygospodarowania dodatkowych środków na służby mundurowe a społeczeństwo – do słuszności żądań. NSZZ Policjantów, podobnie jak cała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekonuje, że od rozwiązania tego sporu zależy bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Jeśli bowiem Rząd nie zgodzi się na spełnienie tych postulatów, z Policji odejdą tysiące doświadczonych policjantów, osłabiając jej skuteczność.

Rozpoczęcie akcji „Jeżdżę Bezpiecznie, Popieram Protest Policjantów” zbiega się z tegoroczną akcją „Znicz”.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

2 komentarze

  1. Każde dodatkowe pieniądze na rynku spowodują wzrost inflacji , to znów spowoduje spadek realnej wartości pieniądza . potrzebne będzie kolejne urealnienie płac policjantów i tak możemy dojść do początku lat 90-tych ub . wieku . Co dalej wiemy – wymiana pieniędzy , przecież już to przerabialiśmy, kto zapłaci za wymianę i druk nowych- policjańci ?

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.