W mijającym roku na terenie województwa dolnośląskiego realizowaliśmy ok. 45 km drogi ekspresowej S3. Trwała budowa najdłuższego pozamiejskiego tunelu w Polsce drążonego w skale, nasuwaliśmy kilka obiektów inżynierskich, a jeden z odcinków S3 pomiędzy Polkowicami a Lubinem został udostępniony kierowcom – czytamy w raporcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na północ od autostrady A4 zakończyła się budowa ponad 14-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S3 od węzła Polkowice Północ (dawniej Kaźmierzów) do węzła Lubin Północ. Udostępnione zostały trzy węzły drogowe: Polkowice Północ, Polkowice Południe i Lubin Północ, a trasa omija miasta Lubin i Polkowice. Dzięki zakończeniu tej inwestycji kierowcy bez przeszkód mogą podróżować pomiędzy Bolkowem, a Szczecinem.

Na południe od autostrady A4 trwa budowa dwóch odcinków drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce o łącznej długości 31,5 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w październiku 2018 r.

Zadanie III to odcinek od Bolkowa do Kamieniej Góry. W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe. Tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. 

Tunel TS-26 będzie obecnie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg będzie odpowiednio przebudowana. Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej.

Tunele drogowe TS-26 i TS-32

Realizację tunelu drogowego TS-26 założono w metodzie górniczej technologii NATM, wykonując kolejno obudowę wstępną, zasadniczą oraz wyposażenie. Wobec polskich przepisów tunel realizowany jest w oparciu o Prawo budowlane oraz prawo Górnicze i Geologiczne. Pozwoliło to na uzyskanie stosownego zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego dla opracowanego Planu Ruchu Zakładu Górniczego „Budowa tunelu drogowego TS-26”.

W grudniu 2020 roku rozpoczęło się drążenie dłuższego tunelu (TS-26), który przechodzi przez pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Z uwagi na dostępność terenu oraz logistykę budowy, drążenie rozpoczęto od portalu południowego TS-26, zlokalizowanego w obrębie miejscowości Stare Bogaczowice. Do 27 grudnia br. na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 1245 metrów kaloty (górna część tunelu), a w nawie zachodniej ok. 1205 metrów.

Równolegle od marca 2021 roku trwa także drążenie tunelu od portalu północnego, gdzie w nawie wschodniej  wydrążono ok. 680 metrów kaloty i w nawie zachodniej ok. 640 metrów. Do finalnego przebicia w nawie wschodniej pozostało ok. 300 metrów, a w nawie zachodniej ok. 370 metrów tunelu. Wykonawca planuje, że przez cały tunel będzie wydrążony pod koniec I kw. 2022 roku.

W ostatnim czasie na obu portalach przekroczono styk dwóch uskoków geologicznych. Były to na tyle trudne warunki geologiczne, że tempo drążenie na przodkach tunelu spowolniło, ale obecnie sukcesywnie wzrasta. Wykonawca wykonał przebicie siedmiu przejść poprzecznych pomiędzy nawami. W sumie będzie ich dziewięć.

Krótszy tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany został głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja tunelu. Obecnie prowadzone są prace związane ze zbrojeniem ścian i stropu, trwa montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu. Powstaje także zbrojenie i trwa betonowanie kaloty na jezdni lewej. Termin zakończenia tego docinka drogi planowany jest w II połowie 2023 roku.

Zadanie IV to odcinek od Kamiennej Góry do granicy państwa w Lubawce. W ramach inwestycji powstanie odcinek o długości ok. 15,3 km. Tak jak poprzedni, będzie miał po dwa pasy ruchu w obie strony wraz z pasami awaryjnymi. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe – Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia br.

Wykonawca prowadzi roboty ziemne, które w okresie zimowym spowolniły, ale na budowie znajduje się kilkadziesiąt jednostek sprzętowych. Zakończono prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych. Trwają roboty związane z uszczelnianiem i umacnianiem zbiorników retencyjnych. Kontynuowane są prace w zakresie budowy i przebudowy rowów melioracyjnych oraz cieków.

Przez ostatnie miesiące trwało nasuwanie pięciu obiektów inżynierskich jednocześnie, których długości wynoszą od 435 m do prawie 600 m. W sumie łączna długość obiektów wynosi 4,45km co stanowi ok. 29 proc. całej realizowane trasy. Trzy obiekty zostały już nasunięte, a pozostałe dwa, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wykonawca zakończyć w styczniu 2022 roku. Planowane zakończenie robót ma nastąpić w II połowie 2022 roku.

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2 komentarze

  1. śmieć z wsiocławia Odpowiedź

    Kupię każdą ilość kupy. Jestem mieszkańcem Wrocławia. My na kupie robimy kokosy. Sprzedajemy ją w knyszach. Mamy tysiące zamówień, ludzie we Wrocławiu uwielbiają jeść knyszę i kupę, bo mają dużo witamin a mało pieniędzy. Miliony świń nie mogą się mylić! Proszę o tony kupy!!!

  2. Przez tyle lat rządów PO-PSL nie dało się robić dróg. Jak się dało, to się okazało że drożej, dłużej albo wcale plus kara.
    Teraz za rządów tego złego PiSu – roboty idą pełną parą. Co mam myśleć w takim razie? Że teraz rząd jest zły bo kradnie i nic nie robi?

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.