Do 17 kwietnia br. mieszkańcy Jeleniej Góry mogą brać udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz projektu regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Krótko mówiąc, urząd miasta chce poznać opinie i uwagi jeleniogórzan dotyczące zmian i nowych zasad zgłaszania i oceny projektów oraz głosowania w ramach JBO. Zmiany wejdą w życie już od najbliższej edycji.

W wielu przypadkach zmiany będą bardzo istotne. Ich wprowadzenie jest wynikiem propozycji i uwag mieszkańców z lat ubiegłych oraz wewnętrznej analizy i wniosków pracowników urzędu. Mają na celu jeszcze większą transparentność całego procesu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, zapewnienie dostępności oraz najwyższą jakość realizacji projektów.

Najważniejsze zmiany, jakie znalazły się w konsultowanych obecnie zapisach dokumentów to:

− wyodrębnienie ograniczonej puli środków na projekty dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury placówek edukacyjnych w celu wyeliminowania dysproporcji w ilości głosów oddawanych na projekty edukacyjne oraz inne projekty zgłaszane przez mieszkańców,

− wskazanie warunku ogólnodostępności projektu, tj. obowiązku zapewnienia dostępu do efektów realizacji projektu wszystkim mieszkańcom miasta,

− wydłużenie okresu przypadającego na składanie wniosków z 14 do 21 dni,

− wykluczenie możliwości zgłaszania projektów przez osoby prawne,

− zniesienie ograniczenia wiekowego mieszkańców, mogących zgłaszać projekty oraz składać podpisy na listach poparcia projektów,

− w uzasadnionych przypadkach wydłużenie realizacji projektów inwestycyjnych do czerwca roku kolejnego,

− utworzenie ogólnodostępnych stanowisk do głosowania w budynkach jednostek organizacyjnych miasta, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Projekt konsultowanej uchwały, projekt Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz formularz konsultacyjny dostępne są w siedzibie urzędu miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy urzędu oraz na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności) oraz bip.jeleniagora.pl (zakładka konsultacje społeczne).

Konsultacje trwają od 30.03. do 17.04. br., w formie zbierania uwag i opinii, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji osobiście do urzędu miasta, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: jbo@jeleniagora.pl lub drogą korespondencyjną – tu decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do urzędu.

Składanie wniosków do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 ruszy prawdopodobnie w drugiej połowie maja br. Pula środków na w tej edycji została zwiększona i wynosić będzie 3,1 miliona złotych, podzielone na:

– projekty inwestycyjne – 1 800 000 zł,

– projekty edukacyjne – 700 000,

– projekty społeczne – 350 000 zł, projekty zielone – 250 000 zł.

Komunikat urzędu miasta

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.