Na pogrzebie władze Jeleniej Góry reprezentował wiceprezydent Janusz Łyczko; oprócz najbliższych byli też samorządowcy, aptekarze, strażnicy miejscy, pamiętający go mieszkańcy miasta. Była też poseł Zofia Czernow, którą Jerzy Piekarski wprowadzał do samorządowej i politycznej działalności. Wspominała byłego prezydenta w osobistym i emocjonalnym wystąpieniu.
– To był wspaniały, ciepły, oddany ludziom i miastu człowiek; wybitny społecznik. Przez wiele lat był bardzo aktywnym radnym miejskim. Potem został wiceprezydentem Jeleniej Góry, którego głównym zadaniem była dbałość o proces integracji Cieplic z Jelenią Górą. To było już kilka lat po przyłączeniu Zdroju, ale wcześniej wiele spraw z tym związanych zaniedbano i Jerzemu powierzono naprawienie tych błędów. Świetnie się z tego zadania wywiązał – wspomina pani poseł. – Wczesną wiosną 1988 r. został prezydentem i zaproponował mi (zwykłej urzędniczce magistratu) funkcję swojego zastępcy. Musiał wtedy stoczyć bój, by uzyskać partyjną akceptację dla kandydatury bezpartyjnej, niezaangażowanej „po właściwej stornie” osoby. Jako prezydent dał się poznać jako gospodarz miasta, który jako pierwszy na poważnie zatroszczył się o wygląd Jeleniej Góry. Przed jego prezydenturą to było szare, brzydkie, brudne miasto, które po jego dwóch lata stało się znacznie czystsze i wyraźnie wypiękniało. Chciał zrobić więcej, ale ograniczały go realia – pozbawiony własnych pieniędzy samorząd miejski miał przecież wtedy marginalne znaczenie. Funkcję stracił po pierwszych wolnych wyborach samorządowych. Potem jednak podchodził z ogromną życzliwością do swoich następców.
Na pogrzebie był też pierwszy proboszcz parafii na Zabobrzu. Przyjechał, by wspomnieć życzliwość prezydenta Piekarskiego. W czasach jego prezydentury budowany był tam kościół i pomoc prezydenta w łamania administracyjno-politycznych barier bardzo te budowę ułatwiła.
Po odejściu z ratusza pan Jerzy prowadził rodzinną aptekę w Jeleniej Górze. Oczywiście nie mogło też zabraknąć działalności społecznej – aktywnie włączył się w prace Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.