– Scalenie dolnośląskich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego ma na celu racjonalizację wykorzystania zasobów ludzkich i majątkowych, poprawę efektywności działania jednostki i koordynacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz podniesienie komfortu osób przystępujących do egzaminów – przekonuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Zapewnia, że zmiany mają charakter administracyjny. Wszystkie oddziały terenowe WORD-ów wraz z filiami pozostają i będą realizować swoje dotychczasowe zadania. Ośrodkiem wiodącym będzie WORD we Wrocławiu. Dyrektorzy oddziałów terenowych będą dyrektorami regionalnymi ośrodków ruchu drogowego. Zmiany wejdą w życie z początkiem września br.

 

– O planowanej likwidacji WORD-ów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu i powołaniu jednego wrocławskiego z oddziałami w terenie mówiło się od pewnego czasu. Zwracali się do nas w tej sprawie pracownicy i związki zawodowe, próbując zapobiec takiej zmianie – mówi Marcin Zawiła, radny sejmiku. Punkt o scaleniu WORD-ów marszałek wprowadził nagle do porządku obrad czwartkowej sesji. Temat w ocenie Marcina Zawiły nie był należycie przeanalizowany. – Na przykład nie dowiedzieliśmy się rzeczy bardzo podstawowej: jakie są wyniki finansowe poszczególnych WORD-ów – mówi. Skądinąd wiadomo, że wrocławski WORD nie był rentowny, zaś jeleniogórska placówka radziła sobie świetnie (to efekt zarządzania poprzedniego dyrektora jeleniogórskiego WORD). To pod nią podlegały, poza jednostkami w Bolesławcu i Kamiennej Górze, także odlegle placówki w Głogowie i w Miliczu. – Nikt nam nie wyjaśnił, poza niewiele mówiącymi ogólnikami, czemu ma służyć połączenie czterech WORD-ów, jakie korzyści przyniesie taka centralizacja – wskazuje jeleniogórski radny sejmiku. Opozycyjni radni będą próbowali doprowadzić do uchylenia przez wojewodę przyjętej przez sejmik uchwały. Powodem ma być m.in. użyte w niej przez przygotowujących projekt uchwały niefachowe sformułowanie „scalenie”.

 

Za połączeniem wszystkich WORD-ów głosowało kilku radnych z naszego terenu. W tej liczbie Teresa Zembik, Andrzej Kredkowski oraz Marek Obrębalski. Ten ostatni tłumaczył, że swoją decyzję podjął po rozmowach z kierownictwem jeleniogórskiego WORD, pracownikami oraz z wicemarszałkiem Tymoteuszem Myrdą odpowiedzialnym m.in za ośrodki szkolenia kierowców. – Funkcjonowały cztery główne ośrodki oraz sieć podległych im jednostek, tworzących dość nielogiczną sieć. To scalenie ma uporządkować WORD-y organizacyjnie i ustabilizować finansowo – argumentuje radny Obrębalski. Były prezydent Jeleniej Góry jest pewien, że wprowadzana właśnie zmiana nie jest żadnym zagrożeniem ani dla pracowników, ani dla jakości świadczonych w jeleniogórskim ośrodku usług.  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.