Wrocławska spółka LK Inwest poinformowała, że zgłosiła Jelenią Górę Do Krajowego Rejestru Długów BIK. W rejestrze znalazły się dwa zobowiązania miasta, opiewające łącznie na ponad 2 mln zł. Według spółki miasto powinno tyle zapłacić za prace wykonane przy przebudowie dawnej bursy na Dom Seniora. Miasto poinformowało, że odniesie się do tej sytuacji w najbliższych dniach.

Wrocławska spółka LK Inwest realizowała w Jeleniej Górze trzy inwestycje: przebudowę budynku przy ul. Wolności 117 na żłobek miejski, przebudowę byłej bursy szkolnej przy ul. Łazienkowskiej na Dom Seniora oraz odbudowę parku i remont wilii Erfurta (tzw. zabobrzański zameczek) z przeznaczeniem na siedzibę ODK. Wszystkie trzy przedsięwzięcia w połowie ubiegłego roku zostały przerwane. Z dotychczasowych informacji wynikało, że wszystkie umowy wypowiedziało miasto, a pożegnanie z pierwotnym wykonawcą nastąpiło w zgodzie. Oświadczenie, jakie opublikowała spółka LK Inwest wskazuje, że przynajmniej druga część tego stwierdzenia jest wątpliwa.

– Działania miasta i prezydenta Jeleniej Góry, wobec których jesteśmy bezsilni zmuszają nas do podania do ogólnej wiadomości informacji dot. długu w ogromnym wolumenie, które miasto ma względem naszej firmy, i – jak pokazują bieżące poczynania – którego nie zamierza spłacić. Nasze dotychczasowe starania mające na celu windykację należności były nastawione na współpracę i zrozumienie dla finansowych problemów miasta Jelenia Góra oraz na wypracowanie rozwiązań umożliwiających samorządowi rozliczenie się z należności. Drogą merytorycznych rozmów nie udało się niestety wypracować rozwiązania prowadzącego do zapłaty za wykonaną przez nas pracę i miasto do tej pory nie opłaciło należnych nam faktur opiewających na kwotę przekraczającą 2 mln zł, których termin wymagalności już dawno upłynął.

Poza należnym nam wynagrodzeniem, zaległość obejmuje ogromne nakłady finansowe poniesione przez nas z własnych środków w trakcie realizowania inwestycji, co jest szczególnie dotkliwe dla kondycji finansowej firmy, która w przeciwieństwie do samorządu, nie jest centralnie finansowana przez państwo. Sprawa jest priorytetowa oraz ważna społecznie, ponieważ brak rozliczenia dotyka bezpośrednio nie tylko kilkadziesiąt zatrudnionych w firmie osób, ale również jej kontrahentów. Przedstawiamy dowód w postaci figurowania miasta Jelenia Góra w Krajowym Rejestrze Dłużników – ogłosiła w mediach społecznościowych spółka LK Inwest.

Maja Andrzejczuk, pełnomocnik zarządu ds. inwestycji i rozwoju w LK Inwest zapewnia, że kwota opisana w KRD jest bezsporna i miasto zaakceptowało tę należność.

– Wierzytelność dotyczy jednej z trzech realizowanych dla miasta Jelenia Góra inwestycji – chodzi o Dom Seniora. Prace przy tym obiekcie zostały wykonane i odebrane przez miasto po przeprowadzonej inwentaryzacji. Należność i termin wymagalności zostały określone w przyjętym przez obie strony porozumieniu, są więc bezsporne. Tyle, że miasto uznało, że może je skompensować spornymi zobowiązaniami z pozostałych inwestycji. Takie działanie jest wbrew przyjętemu wspólnie porozumieniu i w swojej istocie bezprawne. Bardzo liczyliśmy na spokojne załatwienie sprawy, dlatego nie komentowaliśmy pojawiających się w mediach informacji o zakończeniu współpracy przy realizacji inwestycji dla Jeleniej Góry, choć przedstawiały one przyczyny jednostronnie i – w naszej ocenie – wymagałby sprostowania. Zwrócę tylko uwagę, że dwie z trzech realizowaych w Jeleniej Górze inwestycji zostało zakończonych za porozumieniem stron, z tego jedna na prośbę miasta, które przy remoncie „pałacyku” nie było w stanie terminowo dostarczyć niezbędnej dokumentacji. Ciągle liczymy, że miasto wypłaci nam należne pieniądze, bo dla firmy brak tych środków jest olbrzymim obciążeniem. Przecież nie jest to kwota stanowiąca nasze wynagrodzenie, ale przede wszystkim zwrot poniesionych przez nas nakładów. To m.in. pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników – przekazuje Maja Andrzejczuk i zapowiada więcej szczegółów w przyszłym tygodniu.

W magistracie, gdzie zapytaliśmy o stanowisko urzędu, wobec uwidocznienia miasta w KRD, zapowiedziano konferencje prasową (najprawdopodobniej w poniedziałek), gdzie zostanie zaprezentowana odpowiedź miasta na pretensje spółki.

Dla porządku trzeba dodać, że wpis do Krajowego Rejestru Długów nie zawsze przesądza, że wierzytelność jest bezsporna. Warunkiem umieszczenia w rejestrze (dla firm) jest, że zobowiązanie powstało w ramach konkretnego stosunku prawnego (w tym wypadku umowy lub porozumienia po jej wypowiedzeniu), musi być wyższe niż 500 zł, wierzycie; przedstawił wezwanie do zapłaty, zapowiadając zgłoszenie do rejestry, zobowiązanie było wymagalne przynajmniej 60 dni. To wszystko jednak nie przesądza, czy rzekomy dłużnik nie kwestionuje zobowiązania. W takiej sytuacji przy wpisie powinna pojawić się adnotacja

3 komentarze

  1. „Wszystkie trzy przedsięwzięcia w połowie ubiegłego roku zostały przerwane” vs. „Prace przy tym obiekcie zostały wykonane i odebrane przez miasto po przeprowadzonej inwentaryzacji.”

  2. Taka sama sytuacja była z Gminą Miejską Olszyna, oraz Gminą Miejską Kowary patologia komuniści i przekręty.

  3. Brak dokumentacji – cwaniaki i tyle prawe 2 lata wykonywali prace bez dokumentacji ? I drugie cwaniactwo niech zapłacą kary opiewające na w/w kwotę to zapewne im miasto zapłaci pozostałe – no ale po co skoro firma idzie w upadłość i ucieka od kar.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.