Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023 jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Oznacza to, iż:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2023.
  • realizacja projektów  wybranych w JBO 2023 odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz.1129 z późń. zm.), ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.), ustawy  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.).

Tym razem na realizację zadań w ramach JBO2023 przeznaczona została kwota 2 800 000 zł.
Wnioski można składać od dzisiaj do 23 maja.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.