Spółka ECO, dostarczająca jeleniogórzanom ciepło od 2010 r., oddała do użytku nowoczesną kogenerację gazową. Inwestycja ograniczy emisję pyłów i niepożądanych gazów do atmosfery o 20 proc. w sezonie grzewczym i w 100 proc. poza sezonem grzewczym.

Realizacje przedsięwzięcia rozpoczęto w połowie 2020 r. Realizowało je konsorcjum firm Introl-Energomontaż i Ferox Energy Systems. Układ, który powstał w Jeleniej Górze ma moc 7,5 MW ciepła oraz 8,0 MW energii elektrycznej. Koszt inwestycji przekroczył 36 mln zł, z czego niemal 50 proc. pokryła dotacja z NFOŚiGW.

– Zastosowane nowego układu kogeneracyjnego pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych z węglowych kotłowni systemowych o około 20 proc. w okresie zimowym i aż do 100 proc. w okresie letnim, co oznacza wyłączenie elektrociepłowni opalanej miałem węgla kamiennego w okresie letnim. Będzie to kolejny znaczący krok w rekonfiguracji źródła ciepła w Jeleniej Górze. Jednym z głównych celów prowadzonych prac rekonfiguracyjnych jest poszanowanie środowiska w naszym regionie i poprawa jakości powietrza w naszym mi

Jednostkę uruchomiono z niewielkim opóźnieniem, bo zakładano jej oddanie do użytku przed ostatnim sezonem grzewczym.

To kolejne przedsięwzięcie spółki w technologie pozwalające wytwarzać ciepło z mniejszą uciążliwością dla środowiska. W 2018 roku jeleniogórski system ciepłowniczy zasiliły dwa nowe kotły wodne o mocy 13,04 MW każdy. Nowe kotły zostały wybudowane w technologii ścian szczelnych i spełniają normy środowiskowe, które będą obowiązywały dopiero od 2024 roku. W 2017 roku ECO oddało do użytku nowoczesną kotłownię gazową przy zakładach JELFA, która zastąpiła parową kotłownię opalaną miałem węglowym.

Fot. Ferox Energy System

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.