W Jeleniej Górze mamy kumulację miejskich inwestycji drogowych. Pełną parą idą rozpoczęte niedawno remonty mostów w Jeleniej Górze. Wkrótce zakończą się też prace na niektórych ulicach. Wyłoniono wykonawcę drugiego etapu przebudowy Alei Wojska Polskiego. Miasto jest mocno rozkopane i przemieszczanie się samochodem bywa utrudnione, ale jest też nadzieja, że niedługo jeździć po Jeleniej Górze będzie się znacznie lepiej.

O postępach już wykonywanych robót o zamierzeniach na najbliższą przyszłość mówił Piotr Cichowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

– Postępuje przebudowa mostu przy ul. Podwale: rozebrany został poprzedni ustrój nośny. Jeszcze bardziej prace są zaawansowane na moście na Wrzosówce przy ul. Cieplickiej. Wykonawca wykonał nowy ustrój nośny i przystąpił do zbrojenia kap chodnikowych – objaśniał P. Cichowski. – Obie te inwestycje powinny być zakończone jeszcze w tym roku.

Pod koniec września ma być położony asfalt na przebudowywanej ul. XX-lecia w Cieplicach. Rozstrzygnięty został już przetarg na wykonanie pasów dla rowerów wzdłuż ulicy Wincentego Pola.

Wyłoniono niedawno wykonawcę drugiego etapu przebudowy Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Postępowanie wygrało konsorcjum firm: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wraz z partnerem – firmą „Com-D” z Jawora.

Zwycięzca przetargu zaoferował kwotę blisko 8 milionów złotych. Miasto w tegorocznym budżecie zabezpieczyło na ten cel około 6,4 miliona złotych. Podpisanie umowy nastąpi po tym, jak rada zgodzi się na zwiększenie środków na to zadanie.

Pojawiły się pytania, dlaczego miasto chciało przeznaczyć na drugi etap „tylko” 6,4 miliona złotych i dlaczego nie rozstrzygnięto pierwszego przetargu, gdy oferty były trochę niższe?

– Realizację II etapy remontu alei Wojska Polskiego determinowały środki „uwolnione” podczas realizacji pierwszego etapu. Otrzymaliśmy wówczas dotację w takiej kwocie z ministerstwa, z puli na przeciwdziałanie COViD-19, i była to właśnie taka kwota – tłumaczy Piotr Cichowski. – Zwłoka w wyborze wykonawcy pozwoliła pomiędzy pierwszym a ostatnim przetargiem wydłużyć czas realizacji zadania, tak, by prace kończyły się w maju bądź czerwcu, a więc w szczycie sezonu budowlanego. To ułatwi oddanie inwestycji do użytku, wykonanie oznakowania. Poza tym, wciąż trwają prace na moście przy ul. Podwale i nie chcieliśmy kumulować dwóch organizacji ruchu w centrum miasta. Analizowaliśmy, jak zmieniły się potoki ruchu. Okazuje się, że po wyłączeniu mostu na ul. Podwale nie wszyscy kierowcy korzystają z zalecanych objazdów. Znacząco zwiększył się ruch na Alei Wojska Polskiego – wyjaśniał dyrektor MZDiM. – Nałożenie dwóch objazdów na siebie byłoby bardzo niekorzystne i znacząco utrudniałoby przejazd mieszkańcom i turystom.

Zwrócił też uwagę na inflację. Najlepszym przykładem jest to, że firma, która podczas pierwszego przetargu złożyła najniższą ofertę, znacząco ją skorygowała i podczas trzeciego przetargu opiewała ona już na ponad milionów złotych. Inna sprawa, że kwota uzyskana w przetargu może różnić się od tej realnej, którą miasto zapłaci wykonawcy. Roboty są bowiem rozliczane na podstawie obmiaru, czyli wyceniane są wszystkie wykonane prace, metr po metrze. Realny zakres prac niekiedy jest mniejszy od tego, który zakładają autorzy kosztorysu.

– Tak naprawdę na tej inwestycji zaoszczędziliśmy – uważa Piotr Cichowski. – Kosztorys inwestorski na drugi etap, sporządzony podczas realizacji pierwszego etapu przez firmę Kama, opiewał na blisko 10 milionów złotych brutto. W porównaniu do kosztorysu inwestorskiego jesteśmy więc około 2 milionów złotych na plusie.

Drugi etap przebudowy Alei Wojska Polskiego obejmuje odcinek pomiędzy ulicami Jana Matejki a Wolności. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, zwężonej do szerokości 6,00 m, budowie jednokierunkowych dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej, chodników z płyt betonowych, zjazdów z kostki brukowej betonowej, zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej surowo – łupanej oraz zagospodarowaniu terenów zielonych.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.