Niebawem ruszy remont cieplickich ulic Juszczaka i Zamoyskiego. Miasto podpisało umowę na realizację tego zadania.

Przetarg na modernizację ulic Juszczaka i Zamoyskiego w Jeleniej Górze- Cieplicach wygrało konsorcjum firm Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wraz z partnerem Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych. W 10 miesięcy od daty podpisania umowy- wykonawca wykona nową nawierzchnię jezdni obramowanej krawężnikiem najazdowym wraz ze ściekiem z kostki betonowej; zbuduje chodnik wraz z oznakowaniem z żółtych płytek ostrzegawczych (dla osób niewidomych/niedowidzących); dostosuje istniejące zjazdy do nowej geometrii i niwelety ulicy; wykona kanalizację deszczową wraz ze studniami i wpustami ulicznymi, w tym przyłącza kanalizacji deszczowej – dla potrzeb odwodnienia nawierzchni ul. Juszczaka i Zamoyskiego;

wykona przepięcia przyłączy sanitarnych; zbuduje linię kablową i zamontuje dekoracyjne słupy oświetleniowe wyposażone w oprawy typu LED – nawiązujące do istniejących słupów oświetlenia ulicznego; wprowadzi nową organizację ruchu dla uczestników ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.

Wartość zadania: 6 169 919,43 zł. Inwestycję dofinansował Rządowy Fundusz Polski Ład- w ramach edycji 4 – Polskie Uzdrowiska.

Fot. FB Jerzy Łużniak

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.