Najliczniej jeleniogórzanie głosowali nad tzw. projektami twardymi, czyli inwestycyjnymi, na które w JBO przeznaczono 1,8 mln zł. Swoje opinie wyraziło 6707 mieszkańców, a głosowali nad 29 propozycjami. Największe uznanie zdobyły:

1. Doposażenie służb ratowniczych w sprzęt do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska – 0,5 mln zł (588 głosów)
2. Remont krytej pływalni przy SP 11 – 0,5 zł (587 głosów)
3. Centrum Spotkań Młodzieży – remont i modernizacja Domu Harcerza – 342,64 tys. zł (490 głosów)
4. Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń w SP 8, SP 13 i Przedszkolu Nr 13 – 289,54 tys. zł (429 głosów)
5. 267 850,00 „Pomagamy, bo dojeżdżamy – zakup zestawu ratowniczo – gaśniczego” – 267,85 tys. zł (390 głosów).

Tyle, że realizacja tych pięciu projektów oznaczałby wydatkowanie 1,9 mln zł, a więc przekroczenie o 100 tys. zł puli środków. Rozwiązań jest kilka. Miasto może podwyższyć limit (już się tak zdarzało), przerzucić środki między kategoriami zadań, lub skierować do realizacji projekt z mniejszą ilością głosów, ale mieszczący się w limicie. W tym wypadku mógłby to być np. dziewiąty po d względem poparcia „Sensoryczny plac zabaw dla każdego” (133,78 tys. zł; 322 głosy).

 

Na projekty miękkie (było ich 15) zagłosowało 5588 jeleniogórzan, a największym poparciem cieszyły się
1. Zajęcia z Ochrony Przeciwpożarowej i Pierwszej Pomocy – 90,28 tys. zł (1016 głosów)
2. Integracja Seniorów – 112 tys. zł (599 głosów)
3. Gwiazdy piłki nożnej w Jeleniej Górze – 150 tys. zł (566 głosów)
4. Znajdź się w lesie – Paulinum, Wzgórze Kościuszki – 30 tys. (520 głosów).

Te cztery przedsięwzięcia prawie wykorzystują limit 450 tys. zł przeznaczony na projekty miękkie (zostaje niespełna 18 tys. zł).

 

Na tegoroczna nowość – projekty zielone, których zgłoszono tylko pięć – zagłosowało 5189 osób. Najliczniej na:
Zieloną oazę na miejskim skwerze osiedlowym – 103,5 tys. zł (1414 głosów).
Kolejny typ mieszkańców:
Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei oraz Wojska Polskiego – plac Kościuszki – 255 tys. zł (1292 głosy)
sama wyczerpuje limit środków przeznaczony na tę kategorię zadań, więc raczej nie doczeka się realizacji. Ale szansę przez to ma trzecia propozycja
Zielony przystanek „ILOVE Jelenia Góra” – 120 tys. zł (874 głosy).

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.