-Jestem ogromnie zadowolona i szczęśliwa, że mój projekt „Muzyczne zapiski” został doceniony – mówi Dominika Łukasiewicz. Stypendium jest dla niej jak pensja i zapewnia jej przez dziewięć miesięcy spokojną pracę nad realizacją zgłoszonych przedsięwzięć. Wiążą się one z promocją regionu, muzyki i kompozytorów.

– Skupię się na udokumentowaniu i upowszechnieniu obecności w naszym regionie słynnych kompozytorów Franciszka Liszta, Karola Marii Webera  i Gustawa Mahlera i innych – wyjaśnia stypendystka. – Każdy z nich koncertował u nas, a w ich twórczości można odnaleźć ślady pobytu w Karkonoszach – wyjaśnia. – Jak tylko będzie to możliwe, wybiorę się do Drezna i Wiednia, by w tamtejszych bibliotekach zapoznać się dokumentacją, listami i wspomnieniami kompozytorów – mówi pani Dominika.

Lwówek muzycznym centrum regionu

Na razie stypendystka skupia się na lokalnych wątkach. Między innymi koncertami Liszta w pałacu Hohenzollernów w Lwówku Śląskim. Występowali w nim słynni kompozytorzy.

Przez niemal dwie dekady Lwówek Śląski był muzycznym centrum regionu. Stało się to dzięki zamiłowaniu księcia Konstantyna von Hohenzollerna-Hechingena do muzyki. Książę do swojej nowej siedziby w Lwówku Śląskim sprowadził z Hechingen dwór i królewską orkiestrę. Reprezentacyjna sala pałacu została zaprojektowana z myślą o organizowaniu w niej wielkich koncertów muzycznych.

Koncertowali Liszt, Wagner i Mahler

Pierwszy koncert odbył się w 1852 roku. Orkiestra liczyła 45 muzyków i miała w repertuarze utwory najbardziej znanych kompozytorów. Koncerty muzyczne w pałacu Lwówku Śląskim wzbudzały wielkie zainteresowanie, przyjeżdżali na nie mieszkańcy z terenów od Wrocławia do Drezna. Gdy kapelmistrzem i głównym dyrygentem został Max Seifritz, orkiestra symfoniczna zyskała największą sławę. Prasa zaczęła rozpisywać się o muzycznym Lwówku Śląskim określając go jako Śląski Weimar. Z tą orkiestrą koncertował nie tylko Franciszek Liszt, ale także w grudniu 1863 roku Ryszard Wagner.

Związki Mahlera z Hauptmannem

Edukatorka muzyczna planuje zająć się także Gustawem Mahlerem, który bywał na Dolnym Śląsku (Wrocław, Legnica, Nowy Kościół, Jagniatków, Szczawno-Zdrój) a jednym z jego pierwszych, młodzieńczych, nieukończonych dzieł była opera „Rübezahl” o Karkonoszu – Duchu Gór z Sudetów. Znajomość i sympatia łączyła austriackiego kompozytora z śląskim noblistą Gerhartem Hauptmannem. Dramatopisarz korespondował z kompozytorem i uczestniczył w koncertach, którymi dyrygował muzyk.

W „Muzycznych zapiskach” edukatorka zamierza zająć się także twórczością Karola  Marii  Webera, który  w 1804 roku pracował we Wrocławia, gdzie 11 lipca objął stanowisko dyrektora muzycznego we wrocławskim teatrze. Doświadczenia lat spędzonych we Wrocławiu położyły fundament do późniejszej działalności Webera jako kapelmistrza w Pradze i Dreźnie oraz ugruntowały renomę jako dyrygenta. Miał wspólny projekt opery Rübezahl (Liczyrzepa) z dyrektorem teatru Johannem Gottliebem Rhode, który pozostał nieukończony.

Dominika Łukasiewicz swoje audycje o tych kompozytorach oraz innych związanych z Karkonoszami zaprezentuje w internecie. Planuje ponadto realizację dwóch koncertów plenerowych.

 

Stypendia MKDNiS dotyczą realizacji przedsięwzięć twórczych lub zakresu upowszechniania kultury takich jak: przygotowanie cyklu obrazów, fotografii, rzeźb, stworzenie projektów artystycznych z wykorzystaniem technik filmowych czy komputerowych, prowadzenie warsztatów ceramicznych, opracowanie materiałów do monografii, projekty stron internetowych, tworzenie scenariuszy filmowych. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 13 mln zł.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.