Lp.

Nazwa urządzenia

Nr rej.

Rok produkcji

Stan licznika w km

Cena wywoławcza brutto w zł

1

samochód SKODA OCTAVIA 1,6 TDI

DJ53854

2011

102.412

20.300,00

2

samochód SKODA OCTAVIA 2,0 TDI

DJ53855

2011

170.640

25.200,00

Oferty kupna należy składać do dnia 25.09.2020 r.:

– osobiście w siedzibie Spółki lub

– listownie na adres: Jelfa S.A. , 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21,

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem w tytule „Oferta  na  samochód   DJ53854” lub „Oferta na samochód DJ53855”,

  • pocztą elektroniczna na adres: jelfa@bauschhealth.com (w temacie proszę napisać „Oferta na samochód DJ53854” lub „Oferta na samochód DJ53855”)

 

Oferta powinna zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta, telefon kontaktowy,

– nazwę samochodu, numer rejestracyjny i oferowaną cenę nie niższa od ceny wywoławczej,

– zobowiązanie do wpłacenia oferowanej ceny,

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dane:

 – nazwa i adres podmiotu gospodarczego.

Do realizacji zostaną przyjęte najkorzystniejsze oferty według następującej kolejności kryteriów:
– najwyższa cena,
– w przypadku ofert o jednakowej cenie zostanie przeprowadzona licytacja w obecności zainteresowanych osób.

Wybór ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 25.09.2020 r.
O wyborze oferty Komisja powiadomi zainteresowanego, na wskazany w ofercie kontakt ( nr telefonu, adres email).

Zastrzega się prawo kontynuowania  dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pojazdy wystawione na przetarg można oglądać w siedzibie Spółki Jelfa S.A. przy ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra, w dniach 01.09.2020–23.09.2020 r. w godz. 13:00–15:00. Informacje o samochodach oraz ich pełna dokumentacja będzie udostępniona tylko w godzinach oględzin.

Wydanie samochodu kupującemu nastąpi po wpłaceniu przez kupującego całej kwoty na konto bankowe Spółki Jelfa S.A., wystawieniu na podstawie dowodu wpłaty faktury VAT i podpisaniu umowy kupna –  sprzedaży.

Telefon kontaktowy dla zainteresowanych: 695 303 226.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.