– Propozycja zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski uzasadniona jest w głównej mierze względami identyfikacyjnymi oraz promocyjnymi. Pozwoli na wyraźne zakreślenie różnicy pomiędzy powiatem jeleniogórskim a miastem na prawach powiatu Jelenią Górą, która nie dla wszystkich jest czytelna, a także pozwoli uniknąć nieporozumień związanych z myleniem nazwy powiatu jeleniogórskiego na przykład z powiatem zielonogórskim – tłumaczyli inicjatorzy pomysłu o zmianie. – Stanowić także będzie dopełnienie podejmowanych dotychczas wspólnych działań w zakresie promocji oraz umożliwi podejmowanie nowych, ukierunkowanych na rozpowszechnianie i propagowanie folkloru, tradycji, kultury regionalnej oraz budowanie lokalnej tożsamości.
Pomysł zrodził się już w 2012 r., gdy z taką inicjatywą wystąpili ówcześni radni powiatowi Karpacza i Szklarskiej Poręby. Inicjatywa ram organizacyjnych nabrała w 2019 r., gdy powstał zespół koordynacyjny. Potem odbyły się konsultacje społeczne, wprawdzie z niezbyt licznym udziałem mieszkańców, za to ze zdecydowanym poparciem dla pomysłu (1229 osób – 72 proc. „za”). Głosowania rad gmin, wchodzących w skład powiatu, zakończyły – w marcu 2020 r. – proces zmiany nazwy powiatu na szczeblu lokalnym. Za były Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki, przeciw zagłosowali radni Starej Kamienicy i Mysłakowic, a rady Kowar i Karpacza nie zajęły stanowiska.
29 lipca 2020 r. minister spraw wewnętrznych wyraził zgodę na taką zmianę.
To tylko zmiana nazwy. Nie zmienia się skład powiatu karkonoskiego. Nadal należą do niego miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, a także gminy wiejskie: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica. Nie zmieniają się władze powiatu ani organizacja starostwa. Powstać ma natomiast Marka Karkonosze w ramach, której podejmowane są działania promocyjne całego regionu m.in. na targach turystycznych w kraju i za granicą. Nowa nazwa powiatu jest dopełnieniem i spoiwem podejmowanych dotychczas wspólnych działań.
Zmiana nazwy ma być bezkosztowa dla mieszkańców i pociągać tylko minimalne koszty w firmach i stowarzyszeniach. Starosta karkonoski konsultował skutki zmian m.in. w ministerstwie Infrastruktury, u prezesa Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna, w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Zapewnia, że zmiana nie pociąga za sobą obowiązku wymiany przez mieszkańców dokumentów tj.: dowodów osobistych, praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych. Koszty jakie trzeba będzie ponieść to wymiana tablic urzędowych, czy pieczątek. Tylko stowarzyszenia prowadzące pełną księgowość będą musiały dokonać zmian w KRS.
Procedura zmiany nazwy nie zrodziła wielu kosztów także po stronie powiatu. Po zakończeniu starań o zmianę na szczeblu lokalnym poniesione koszty szacowano na kilka tys. zł.
Dla pierwszego noworodka w powiecie karkonoskim starosta obiecuje wyprawkę.
– Narodziny dziecka, to zawsze wielkie wydarzenie dla całej rodziny. A jeśli jeszcze przychodzi na świat jako pierwsze w Nowym Roku i pierwsze w powiecie karkonoskim, to cała sytuacja jeszcze bardziej zapada wszystkim w pamięć. Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski powita wkrótce pierwszego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Rodzice pociech, które urodziły się 1 stycznia w powiecie karkonoskim proszeni są o kontakt (do 26 stycznia 2021 roku) z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu. Czeka na nich  piękna, wyposażona w niezbędne rzeczy wyprawka. dla niemowlęcia.  Adres e-mail promocja@powiat.jeleniogorski.pl

Pierwszego obywatela naszego powiatu wraz z rodzicami przedstawimy już niebawem. Odliczanie rozpoczęte, wyprawka gotowa czeka na naszego maluszka – zapowiada starosta na swoim profilu FC
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.