Przekazanie fragmentów tej linii kolejowej samorządowi województwa daje nadzieję na powrót, w przyszłości, połączeń pasażerskich od Świerzawy i Wojcieszowa. Linia ma także znaczenie gospodarcze – pozwoli m.in. na wywóz urobku z wojcieszowskich zakładów wapienniczych. Remont tej linii i jej uruchomienie pomoże zmniejszyć natężenie ruchu ciężarówek rozjeżdżających lokalne drogi.” – mówi senator Krzysztof Mróz, który był obecny podczas podpisania przez wiceministera infrastruktury Andrzej Bittela decyzji zezwalającej na przeprowadzenie przez PKP PLK procesu przekazania na rzecz samorządu województwa dolnośląskiego kolejnej linii kolejowej w naszym regionie.

Sprawa przejęcia linii toczy się od ponad 2 lat. 5 lutego 2019 roku, zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przejęcie od PKP prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z linią kolejową 312 między Jerzmanicami-Zdrojem a Wojcieszowem. Kolejnym krokiem potwierdzającym wczorajszą decyzję będzie podpisanie aktu notarialnego między PKP PLK a Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.