Prymas tysiąclecia oraz założycielka ośrodka w Laskach zostaną błogosławionymi. Uroczystość odbędzie się w niedzielę.

 „Kiedy o nim myślimy to najczęściej mamy taki skrót myślowy, że był to teolog, trochę filozof, ale kiedy czytamy, to widzimy wyraźnie, że to wielkiej klasy humanista, że to również osoba, która żywo interesowała się patrystyką, biblistyką, historią sztuki, znamy również wiele jego wypowiedzi dotyczących zagadnień muzyki kościelnej, również liturgii, homiletyki, teologii duchowości i katolickiej nauki społecznej. Jest to więc wysokiej klasy mąż stanu i dlatego nie dziwimy się, że zaraz po odejściu do Domu Ojca został określony jako Prymas Tysiąclecia.” – tak o kard. Stefanie Wyszyńskim mówi rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Mirosław Kalinowski. Prymas przez lata związany był z tą uczelnią, stąd radość rektora, że zostanie błogosławionym.

W niedzielę na ołtarze zostanie także wyniesiona matka Róża Czacka. To założycielka ośrodka dla dzieci w Laskach. „Przesłanie Matki Elżbiety Róży Czackiej zawarte jest w pozdrowieniu: „Przez krzyż do nieba”, które codziennie wymieniają siostry i ich współpracownicy w Laskach oraz w całym środowisku.” – mówi mediom siostra Radosława ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Kardynał Stefan Wyszyński

Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r. Po kampanii wrześniowej 1939 r. musiał ukrywać się przed gestapo, a podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK „Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Jako dewizę Wyszyński przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Po śmierci kardynała Hlonda, został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko-gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Nie mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu.

14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła, zawarł porozumienie z władzami PRL. Ugoda trwała krótko. Już 25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. Po odzyskaniu wolności w latach 1957–1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycznych. W latach 1980–1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą a „Solidarnością”.

Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan.

Matka Różna Czacka

Urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Była szóstym z siedmiorga dzieci. Miała problemy ze wzrokiem i mimo operacji całkowicie straciła go w wieku 22 lat. Uczyła się alfabetu Braille’a, poznawała najnowsze osiągnięcia nauki zajmującej się niewidomymi. Podróżowała po Europie, a w 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Dzięki temu powstała w Warszawie ochronka, szkoła i warsztaty czy biblioteka.

I wojnę światową Róża Czacka spędziła w Żytomierzu. Wtedy zrodziła się w niej myśl o podjęciu życia zakonnego i powołania zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka przyjęła habit franciszkański i złożyła śluby w III Zakonie św. Franciszka.

W maju 1918 roku zaczęła przyjmować kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczęło działać jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych. Do wybuchu II wojny światowej była to nowoczesna placówka przywracająca osobom z niepełnosprawnością ludzką godność.

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka została ranna w głowę i straciła oko. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

News4Media/ fot. Główne arch. KUL/ siostra – Autorstwa Nieznany – Fotografia z Archiwum Zgromadzenia FSK

2 komentarze

  1. Wyszyński, Dziwisz i inni, takie samo zło, złotem obtoczone robiące złą robotę. Okłamywanie ludzi zawsze będzie złe, nawet jeśli dzięki temu będą szczęśliwi.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.