Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze znalazła się wśród uczelni, które otrzymały dofinansowanie MEiN w ramach programu „Program Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Zdobyła też trzy certyfikaty „Studia z przyszłością 2022” dla kierunków Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Filologia Angielska oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna.

„Studia z Przyszłością” to Ogólnopolski Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki wyróżniający innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów prowadzonych przez polskie uczelnie specjalne Certyfikatami Akredytacyjnymi, przyznanymi za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami.  Przed rokiem w KPSW taki certyfikat otrzymał kierunek Resocjalizacja z Kryminalistyką, a to oznacza, że wszystkie kierunki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych są już w KPSW z certyfikatami.

–  Otrzymane przez nas certyfikaty dowodzą szczególnej jakości kształcenia na wyróżnionych kierunkach. Wskazują, że ich absolwenci natychmiast znajdują zatrudnienie i są wysoko wynagradzani, maja kompetencje pozwalające im zaistnieć na ponadregionalnym rynku pracy (m.in. takie kryteria pozwalają na uzyskanie certyfikatów).  Ich uzyskanie było możliwe dzięki wielu innowacyjnym przedsięwzięciom i rozwiązaniom wprowadzonym w KPSW – nie kryła dumy rektor uczelni Wioletta Palczewska.

Komisja doceniła infrastrukturę, czyli te działania, które podejmujemy na rzecz modernizacji laboratoriów (to np. profesjonalne studia telewizyjne, radiowe i dj-skie); współpracę ze środowiskiem zewnętrznym przy kreowaniu, modyfikowaniu i wdrażaniu programów kształcenia; powstawanie modułów specjalnościowych – dopowiadała dziekan WNHiS Magdalena Baczyńska.

Dopełnieniem certyfikatów jest nagroda ministra w wysokości miliona złotych, przyznana za jakość kształcenia.

Na uczelni przyznają, że dopiero zastanawiają się, jak zostanie wydana.

Fot. KPSW

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.