W Jeleniej Górze odbyła się dziś zorganizowana przez senatora Krzysztofa Mroza konferencja pt. „Planowanie. Budownictwo. Rozwój.”. Była ona adresowana do samorządowców. Gośćmi senatora Krzysztofa Mroza byli sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

„Dzisiejsza konferencja ma na celu przybliżyć samorządowcom z regionu jakie zmiany rząd planuje w prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu przestrzennym. Zostały też wskazane źródła finansowania programów budownictwa mieszkaniowego dla gmin dostępne w BGK, jak również środki na inwestycje proekologiczne dostępne w WFOŚ.” – powiedział senator Krzysztof Mróz.

Tematem wystąpienia ministra Piotra Uścińskiego były zmiany w ustawie o prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym. Przedstawił on podstawowe założenia reform systemu planowania przestrzennego. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a także sporządzania planów miejscowych. Zgodnie z założeniami powstać ma Rejestr Urbanistyczny, który będzie ogólnodostępnym zbiorem danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. „Każda gmina będzie musiała uchwalić plan ogólny, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będzie regulować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy. Ma to być zwięzły i prosty dokument.” – powiedział minister Piotr Uściński. Ministerstwo planuje, że zmiany w ustawie zostaną przyjęte przez parlament na przełomie 2022 i 2023 roku.

Wiceprezes BGK Tomasz Robaczyński, wskazał samorządowcom możliwości finansowania budownictwa mieszkaniowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Prezes WFOŚiGW Łukasz Kasztelowicz przedstawił programy inwestycyjne skierowane dla samorządów w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych, takich jak np. termomodernizacje budynków, czy wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne dla wspólnot mieszkaniowych.

Po zakończeniu wystąpień luzie zgromadzeni wójtowie i burmistrzowie mieli okazje do zadawania pytań i dyskusji z przybyłymi gośćmi. Głównym adresatem pytań był minister Piotr Uściński, który odpowiedział na szereg pytań. Jak zapewniał minister projekt ustawy jest na etapie konsultacji społecznych i każde uwagi i sugestie ze strony przedstawicieli samorządów są brane pod uwagę przy tworzeniu jej ostatecznej wersji.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.