Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kolejne inwestycje na drodze krajowej n4 30 z Jeleniej Góry do Zgorzelca. Na wylocie tej trasy z Lubania w kierunku Zgorzelca przebudowany zostanie chodnik, a w Chmieleniu bezpieczniej będzie na jednym ze skrzyżowań.

– Ogłosiliśmy przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania DK30 i DG112572D w Chmieleniu. To kolejna inwestycja z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, które w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwo pieszych. Termin składania ofert wyznaczony został do 19 lipca br. Zadanie będzie realizowane w systemie Projektuj i buduj. To oznacza, że w pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a następnie prace w terenie. W ramach zadania doświetlone będzie jedno przejście dla pieszych, a na chodnikach po obu stronach zostaną ułożone specjalne płytki dla osób niedowidzących i niewidomych. Aby oświetlenie mogło działać, wybrany w przetargu wykonawca musi wykonać przyłącze elektryczne o długości ok. 920 metrów. W ramach zadania zrealizowane będą również wszystkie niezbędne prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drugi przetarg GDKiA ogłosiła na prace w pasie drogowym w Lubaniu. Tu także inwestycja realizowana będzie Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w systemie Projektuj i buduj. W ramach planowanych do przeprowadzenia prac zostanie przebudowany istniejący chodnik wzdłuż DK30. W tym miejscu powstanie droga dla pieszych i rowerów o długości 2,8 km. Jednocześnie doświetlimy dwadzieścia sześć przejść dla pieszych, które zlokalizowane są na terenie miasta. Na przejściach ułożone zostaną także specjalne płytki dla osób niedowidzących i niewidomych oraz wykonane będą wszystkie niezbędne prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Fot. i mapy GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.