W tym roku tytuły „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” otrzymają: Tadeusz Biłozor, śp. Bogdan Nauka oraz Krzysztof Tęcza.

Tadeusz Biłozor mieszka w Jeleniej Górze od 1945 roku. Działalność fotograficzną rozpoczął w 1968 roku – w kole fotograficznym – działającym przy klubie „Relaks” w Jeleniej Górze. W 1978 roku został przyjęty w poczet członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, od maja 2009 roku jest członkiem honorowym JGF. Od 1997 roku jest członkiem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej „Art Foto”. Od 2001 roku współpracuje z Czeskim Stowarzyszeniem Fotografów Euroregionu Nysa „Kontakt. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych, indywidualnych i zbiorowych, polskich i międzynarodowych. Jest organizatorem i uczestnikiem wielu plenerów fotograficznych.

Kandydatura została zgłoszona przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne.

Pośmiertna nagroda dla Bogdana Nauki, to inicjatywa Jerzego Łużniaka, prezydenta Jeleniej Góry. „Był człowiekiem wyjątkowym, jednym z nielicznych dla którego w tak rozchwianych czasach, jak obecne, zgoda, harmonia i porozumienie było sprawą naturalną i priorytetową. Umiał i chciał dogadywać się z wszystkimi, nawet najtrudniejszymi partnerami. Rozumiał trudności każdego i każdemu chciał pomóc, nawet kosztem własnego spokoju. Bogdan Nauka był nie tylko dyrektorem – stał się niezwykłym spoiwem rozmaitych pomysłów i potrafił jak mało kto zebrać wokół nich miejscowych twórców. Dla tego Teatru przecież, z inspiracji Dyrektora powstawały specjalne spektakle, których aktorami był m.in. muzyk Jacek Szreniawa, lekarz czy Kazimierz Pichlak.

Krzysztof Tęcza to „człowiek instytucja” – można powiedzieć. Kandydaturę zgłosili przedstawiciele PTTK Oddział Sudety Zachodnie.

Krzysztof Tęcza dba o rozwój turystyki i promowanie jej nie tylko na lokalnym gruncie, ale i w skali ogólnopolskiej. Jest mieszkańcem Jeleniej Góry i Prezesem PTTK Sudety Zachodnie.

Specjalne wyróżnienie „Nagrodę Miasta” otrzyma: Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”.

„Nadzieja”działa od września 2009 roku. Oferuje wszechstronną pomoc rodzinom i dzieciom. Prowadzi w naszym mieście placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego oraz Ośrodek Adopcyjny. Stowarzyszenie aktualnie prowadzi siedem czternastoosobowych Domów dla Dzieci, w których przebywa około 100 wychowanków uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, zawodowych i średnich.

Tę kandydaturę zgłosił prezydenta miasta.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.