Największa w Jeleniej Gorze choinka stanie na Placu Ratuszowym i zostanie uroczyście rozświetlona w dniu 6 grudnia 2022 roku o godz. 16.30.

Przy tej okazji władze miasta jeleniogórskie przedszkola do wspólnej zabawy na ułożenie treści „zaklęcia” – które powtórzone trzykrotnie rozświetli choinkę i rozpocznie świąteczny czas. Młodzi autorzy treści „zaklęcia” – grupa przedszkolna, zostanie wyróżniona zaszczytem symbolicznego uruchomienia iluminacji, na którą już dziś, wszystkich się zaprasza.

Warunki konkursu:

– propozycje konkursowe winny zostać przesłane w formie tekstowego pliku elektronicznego, ze wskazaniem nazwy i numeru Przedszkola, nazwy grupy, osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu na adres mailowy: bpm@jeleniagora.pl

– termin przesyłania propozycji – do piątku, 25 listopada 2022 r. do godz. 14.30

– rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięskiej propozycji nastąpi poprzez oddanie treści pod głosowanie w mediach społecznościowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

(FB: Miasto Jelenia Góra) w terminie od 28 listopada do dnia 2 grudnia 2022 roku.

– wynik konkursu zostaną zakomunikowane w serwisach informacyjnych miasta, a zwycięska grupa zostanie osobiście powiadomiona i zaproszona,

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.