Od kandydatów na dyrektora Muzeum Karkonoskiego wymaga się między innymi:

wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;

minimum 10 – letniego udokumentowanego stażu pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

Niezbędna są także znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach, udokumentowana znajomość języka niemieckiego, oraz znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.

Kandydaci powinni przedstawić między innymi pisemną koncepcję zarządzania i program działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2026 r. zawierającą m.in.: plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum, wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji oraz planowane źródła finansowania.

Wyboru dyrektora Muzeum Karkonoskiego dokona komisja konkursowa. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do 31 sierpnia 2021 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Andrzej Buda

601 566 560

Zgłoś za pomocą formularza.