Od kandydatów na dyrektora Muzeum Karkonoskiego wymaga się między innymi:

wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;

minimum 10 – letniego udokumentowanego stażu pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

Niezbędna są także znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach, udokumentowana znajomość języka niemieckiego, oraz znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.

Kandydaci powinni przedstawić między innymi pisemną koncepcję zarządzania i program działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2026 r. zawierającą m.in.: plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum, wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji oraz planowane źródła finansowania.

Wyboru dyrektora Muzeum Karkonoskiego dokona komisja konkursowa. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do 31 sierpnia 2021 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.