Rozstrzygnięta została dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Sztukę Teatralną „Zrozumieć Siebie”, który organizowany jest przez Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, a adresowany do osadzonych w polskich więzieniach. W tegorocznym konkursie wzięło udział 8 uczestników i 8 tekstów, które komisja oceniła, wg następujących kryteriów: oryginalność tematyki, kompozycja tekstu, liczba postaci, złożoność relacji pomiędzy nimi, dialog, odniesienia do rzeczywistości. Skala punktacji wynosiła od 0 do 10 w każdej kategorii. W tym roku komisja oceniająca była jednomyślna w wyborze sztuki, przyznając największą liczbę punktów. Najlepszy wynik otrzymał tekst pt. „Pociąg do…”, drugie miejsce – sztuka pt.„400 kotów” trzecie – „Utopia, czy prawdziwa wolność”. Na konkurs nadsyłane są różne teksty – o tematyce poważnej, dla których inspiracją są doświadczenia osobiste autorów, współczesne i historyczne, nawet sience fiction; komedie i bajki dla dzieci. Sztuki teatralne piszą też kobiety – jedna z nich została nagrodzona w tegorocznej edycji. Warto dodać, że jest kilku autorów, którzy uczestniczą w jeleniogórskim konkursie po raz kolejny.

Urszula Liksztet

Fot. Pixebay

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.