Za te pieniądze udało się m.in. wybudować 2 obiekty, w których świadczone są usługi z zakresu aktywizacji społecznej, 16 kolejnych dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  a także objąć pomocą blisko 1900 potrzebujących.
– Osoby zagrożone wykluczeniem szczególnie potrzebują pomocy, by pokonać przeciwności losu i spróbować odmienić swoje życie na lepsze – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Z myślą o nich różnego typu centra i kluby integracji organizują programy wsparcia i remontują siedziby, by zajęcia odbywały się w godnych warunkach. A my staramy się ich wspierać.

Szczęśliwi, bo pomagają
Fundacja Eudajmonia z Polkowic powstała w 2007 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że osobisty rozwój prowadzi do szczęścia (z gr. eudaimon – szczęśliwy, mający dobrego ducha). Działania podejmowane przez fundację skupiają się wokół osób, które chcą poprawić jakość swojego życia i rozwijać się bez względu na wiek, płeć, status społeczny, stan zdrowia czy pochodzenie. Potwierdzają to unijne projekty, jakie Eudajmonia realizuje na Dolnym Śląsku.
Jednym z nich jest utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Świdnicy. Dzięki niemu prawie 60 osób z niepełnosprawnościami (wszyscy są mieszkańcami powiatu świdnickiego) ma szansę stać się bardziej samodzielnymi i niezależnymi. Pomogą im w tym między innymi asystenci, trenerzy aktywności oraz terapeuci-opiekunowie. Wsparciem objęte zostaną (projekt potrwa jeszcze ponad rok) również rodziny uczestników. Przedsięwzięcie kosztuje 1,7 mln zł, z tego prawie 1,5 mln zł pochodzi z UE.
–  Czynności które dla nas są normalnością i codziennością, dla osób z niepełnosprawnością są nie lada wyzwaniem – mówi Anna Puławska-Rodzik, dyrektorka Fundacji Eudajmonia. – Dlatego konieczne jest rozwijanie usług wspierających aktywność takich podopiecznych oraz zachowanie szczególnej troski, by były one realizowane w sposób dostępny i odpowiadający na specjalne potrzeby.

 

Godne życie
Z kolei  w Świeradowie-Zdroju, w budynku po dawnej bibliotece miejskiej, za prawie 700 tys. zł (ponad 550 tys. zł to fundusze europejskie) powstał Klub Integracji Społecznej, z którego usług skorzystało do tej pory 70 osób z całego powiatu lubańskiego. W przebudowanej przestrzeni utworzono m.in. sektor do zajęć z trenerem aktywności zawodowej, strefę dostępu do internetu czy salę poradnictwa prawno-administracyjnego.
Podobny ośrodek został otwarty w Legnicy, gdzie na potrzeby Centrum Integracji Społecznej zaadaptowano zabytkowy budynek. Z pomocy placówki korzysta codziennie prawie 180 dzieci i 130 dorosłych, którzy mogą m.in. uczyć się języków, poradzić psychologa i rozwijać się sportowo.
Kłodzko, Oleśnica, Wrocław, Wleń, Złotoryja, Wałbrzych, Milicz… tych dolnośląskich miast, w których lokalne organizacje i samorządy starają się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu jest całkiem sporo, a Unia wspiera te inicjatywy.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.