W 21 szkołach w regionie jeleniogórskim zgłoszono nieprawidłowości związane z organizacją lekcji religii w tych placówkach lub inne sytuacje i zdarzenia wskazujące na presję religijną, jakiej poddawani są uczniowie lub rodzice. To pokłosie badania ankietowego przeprowadzonego w ramach programu „Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej” przez fundację Wolność od religii.

Ankieta fundacji prowadzona była przez nieco ponad rok. Miała charakter anonimowy. Osoby decydujące się wziąć udział w badaniu korzystają z listy wyboru z nieprawidłowościami. Uczestnicy badania mogli skorzystać z okienka tekstowego pozwalającego na wpisanie dowolnego komentarza. Jedno zgłoszenie mogło dotyczyć (i zwykle dotyczyło) wielu nieprawidłowości, występujących w szkole. Fundacja zapewnia, że zgłoszenia na bieżąco weryfikuje i dopiero po zatwierdzeniu przez administratorów, pojawiają się na mapie – wizualizacji (dostępnej pod adresem: https://rownoscwszkole.pl/mapa/).

Najwięcej zgłoszeń dotyczy kategorii Nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki w szkołach i przedszkolach – 39 proc. wszystkich wskazań. Drugą co do liczebności kategorią zgłoszeń była Przemoc symboliczna i wartości szkoły – 33 proc. wszystkich zgłoszeń. Kategoria Msze, rekolekcje, parareligijne imprezy szkolne np. apele z okazji dni papieskich obejmuje 23,5 proc., zaś kategoria Inne 4,5 proc. zgłoszeń.

Spośród 21 szkół z naszego regionu, wobec których zgłoszono zastrzeżenia jest i taka, która należy do placówek wskazywanych najczęściej, jak i taka, gdzie wpis jest szczególnie bulwersujący.

Nieprawidłowości w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach (placówka samorządu wojewódzkiego) zgłaszano aż sześć razy. Tylko w przypadku trzech innych szkół w Polsce zgłoszeń było więcej. Nieprawidłowości zgłaszano we wszystkich kategoriach. Zgłaszającym nie podobały się m.in. „okienka” spowodowane umieszczeniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi; wymuszanie od uczniów niezapisanych na religię obecności w szkole nawet, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna; nieprawidłowości w organizacji zastępstw (np. katecheza lub modlitwa na zastępstwie z przedmiotu obowiązkowego lub zastępstwa z przedmiotów obowiązkowych na katechezie, na której części uczniów ma prawa nie być); wymuszanie oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęcia religii od uczniów nigdy niezapisanych; trudności w dostępie do lekcji etyki i dyskryminujący sposób organizacji tych lekcji; msze, rekolekcje, parareligijne imprezy szkolne np. apele z okazji dni papieskich

W odniesieniu do szkoły podstawowej w Lubomierzu pojawił się jeden z najbardziej bulwersujących komentarzy.

„Szkoła im. Jana Pawła II podporządkowana wszystkim uroczystościom kościelnym. Rozpoczęcie roku, Dzień Babci, Dzień Matki – występy dzieci organizowane są w kościele. Nauczyciele mają obowiązek być i uczestniczyć. Korytarz szkolny i duża część sal lekcyjnych to jedna wielka gazetka religijna, głównie o JPII. Poczet sztandarowy występuje w strojach stylizowanych na gwardię papieską. Zabawy karnawałowe dla dzieci typu Bal wszystkich świętych, gdzie dzieci przebierają się za postaci biblijne i tak uczestniczą w zabawie. Promuje i wyróżnia się chłopców, którzy są ministrantami. Pani katechetka ważniejsza od dyrektora. Sprawdza na religii z czym dzieci mają kanapki. Jeśli jest piątek a bułki są z wędliną lub mięsem, nakazuje wyrzucać je do śmieci. Jedno wielkie pranie mózgów dzieciakom” – opisano w komentarzu przy zgłoszeniu.

Szkołę zgłoszono dwa razy, a zastrzeżenia wskazano w trzech kategoriach i 12 sprawach.

Patrząc na region placówki z powiatu lwóweckiego pojawiają się na najczęściej. Oprócz Lubomierza zgłoszenia dotyczyły też szkół podstawowych w Rząsinach (1 zgłoszenie), Pławnej Górnej (2) i mirskim liceum (1). W powiecie bolesławieckim zgłoszono tylko jedną placówkę – szkołę podstawowa nr 4 – a zastrzeżenia dotyczyły „okienek”.

W powiecie zgorzeleckim wskazano 3 placówki: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych, podstawówkę nr 3 w Zgorzelcu oraz szkołę podstawową w Porajowie. W powiecie lubańskim, oprócz wspominanych już Biedrzychowic, zastrzeżenia dotyczyły także szkoły podstawowej w Pobiednej i liceum w Lubaniu. W powicie kamiennogórskim nie zgłoszono żadnej placówki.

Na mapie Jeleniej Góry pojawiło się aż sześć zgłoszeń (podstawówki nr 2,7 i 8, przedszkole nr 27, „Żerom” oraz szkoła w SOSW na Kruszwickiej) ale we wszystkich przypadkach waga zastrzeżeń jest względnie lekka. Zwykle dotyczą „okienek”, ewentualnie wymuszania oświadczeń o nieuczęszczaniu.

W powiecie zgłoszono trzy placówki i – co zastanawiające- wszystkie z Piechowic. W SP nr 1 chodzi o „okienka”, w SP nr 2 to dodatkowo m.in. wymuszanie oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęcia religii od uczniów nigdy niezapisanych i msze w ramach szkolnych uroczystości „dla wszystkich uczniów. Zgłoszono też przedszkole nr 2.

Fot. iStock

5 komentarzy

  1. PO jak podwyżki. i zdrada narodowa. Odpowiedź

    Pytajcie na drugi raz normalnych ludzi a nie odszczepieńców i kacapoludów z PO-tusk -oszołom.

  2. PO jak podwyżki. i zdrada narodowa. Odpowiedź

    Nie pytajcie w TVN- ie bo wiadomo, że tam SOWIECKO -GERMAŃSKA agentura i kolaboranci i zdrajcy narodowi. Oni nie znoszą wolnych Polaków a jedynie takich co to ich– Niemce i Sowiety po plecach klepią i medale dają. Sprzedawczyki i konfidenci.

  3. Swoim dzieciom powiedziałem, że jak się zapiszą na religię wstrzymam im kieszonkowe, wyłączę w domu wifi i do szkoły będą chodzić z buta.

  4. Im świnia jest bliżej koryta, tym bardziej powołuje się na „dobro” chlewu, jego „wolność” i „niepodległość”, „dziedzictwo” chlewne i „tożsamość” chlewną oraz tym większe pomniki stawia świniom poległym w walce o koryto. Aby wybielić tamte świnie i zarazem siebie. Im świnia jest bardziej cyniczna, tym chętniej powołuje się na rzekomego Boga mówiąc „Boże, błogosław nasz ojczysty chlew!” w celu ukazania, jakoby jej szerokie koryto miało rzekomo boską legitymację. Im podlejsza świnia przy korycie, tym bardziej wymaga, aby świnki poza korytem narażały swe życie i zdrowie dla obrony jej koryta. I stąd się bierze „zaszczytny obowiązek obrony” koryta zapisany w świńskiej konstytucji. No, a teraz zacznijcie myśleć samodzielnie, póki TV i wóda Wam jeszcze mózgu całkiem nie wyprały.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.