Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Program szkolenia – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego – obejmie nie mniej niż 150 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 dni szkolenia praktycznego.

Koszt kursu: 4500 zł, a dla członków PTTK: 3.800 zł. Opłata 400 zł przy zapisie, a reszta płatna w ratach co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) – 200 zł, przez kolejne miesiące trwania kursu.

Warunki przyjęcia na kurs:

1. Elementarna znajomość Sudetów oraz zagadnień z geografii, historii, szeroko pojętej przyrody i kultury – z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej czy średniej.

2. Topograficzna znajomość Sudetów z autopsji, potwierdzona posiadaniem odznaki co najmniej „Małej Brązowej GOT PTTK” (180 pkt. – czyli pokonanie ok. 180 km szlaków górskich w Sudetach).

3. Napisanie testu wstępnego z szerokiego zakresu wiedzy o Sudetach (100 otwartych pytań).

4. Wypełnienie ankiety osobowej, dostarczenie 2 szt. zdjęć formatu legitymacyjnego (są bardziej fotogeniczne niż zdjęcia do dowodu czy paszportu) i wniesienie opłaty 400 zł podczas zapisu na kurs.

5. Wiek co najmniej 21 lat i nie przekroczone 65 lat.

6. Ukończona szkoła średnia (matura niekonieczna).

7. Dobry stan zdrowia – bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu przewodnika górskiego.

8. Umiejętność posługiwania się pocztą mailową i posiadanie adresu mailowego.

Zapisy (wraz z wypełnioną i podpisaną ankietą kandydata) przyjmowane są w biurze Oddziału PTTK w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86 w godz. 8.00 – 15.00, a w środy do 17.00. tel. 757525851 lub za pomocą maila na adres: pttk@pttk-jg.pl.

Kurs rozpocznie się 19 października 2022 i trwać będzie nie krócej niż 18 miesięcy.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w środy 17.00 – 20.00 w Jeleniej Górze, a wycieczki szkoleniowe i zajęcia terenowe w niedziele i niektóre soboty, z wyłączeniem wakacji, ferii i świąt. Zajęcia odbywać się będą tylko stacjonarnie. Z każdym kursantem zostanie zawarta umowa cywilno-prawna na szkolenie.

Kierownik kursu jest Andrzej Mateusiak

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.