Od czwartku 5 października mieszkańcy Jeleniej Góry mogą wybierać przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane ze środków przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na wybór mamy 11 dni, a wybierać będziemy spośród 11 propozycji inwestycyjnych, sześciu oświatowych, dziewięciu społecznych i i 2 zielonych.

Głosowanie na projekty zgłoszone w przyszłorocznej edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego rusza o godzinie 8.00. Swoje poparcie dla wybranych zadań, mieszkańcy miasta mogą wyrażać do 16 października, do godziny 14.00.

Jeleniogórzanie w tym roku w głosowaniu na budżet obywatelski mają do wyboru łącznie 28 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Na etapach proceduralnych nastąpił spory odsiew, bo łącznie złożono aż 38 projektów.

Formuła Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 została zmieniona w stosunku do lat ubiegłych. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe mieszkańców, którzy mogą wziąć udział w JBO 2024. Ponadto, wprowadzono wymagania dotyczące ogólnodostępności projektu, definiowanej jako obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do efektów realizacji projektu z budżetu obywatelskiego wszystkim mieszkańcom miasta Jelenia Góra.

Kolejne zmiany to włączenie wnioskodawców w proces realizacji zgłoszonych przez nich projektów, wprowadzenie ewaluacji budżetu obywatelskiego oraz ograniczenie puli środków na projekty oświatowe.

W przyszłorocznym budżecie na realizacje projektów przeznaczonych zostanie 3,1 mln zł (JBO`23 – 2,8 mln zł). W tej kwocie mieści się, pula środków na projekty inwestycyjne – 1,8 mln zł; projekty oświatowe – 0,7 mln zł; projekty społeczne – 0,35 mln zł; projekty zielone – 0,25 mln zł.

Najważniejsze zasady dotyczące głosowania (wg, regulaminu JBO):

Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej, uruchomionej na stronie internetowej miasta: jbo.jeleniagora.pl.

W budynkach Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta zostaną utworzone ogólnodostępne stanowiska do głosowania. Wykaz stanowisk zostanie podany do publicznej wiadomości przed głosowaniem. Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej wersji karty do głosowania.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Jeleniej Góry.

Weryfikacja uprawnienia do głosowania elektronicznego przeprowadzona zostanie przez system w oparciu o imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby głosującej, a także przez wpisanie właściwego kodu, który wysłany zostanie do głosującego w formie darmowego sms, na wskazany w formularzu do głosowania numer telefonu. Wpisanie otrzymanego kodu warunkuje ważność oddanego głosu.

Każdy uprawniony głosuje tylko jeden raz.

Osobie uprawnionej, w ramach jednorazowego głosowania, przysługuje możliwość wskazania na jedną propozycję projektu w ramach każdej z puli środków wskazanej w §1 ust. 5.

Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule propozycji projektu.

Dokonanie mniejszej ilości oznaczeń, np. wskazanie projektu wyłącznie w ramach jednej puli środków, nie powoduje nieważności głosu.

Po zatwierdzeniu formularza przez głosującego, uzupełnienie lub zmiana wskazania nie będzie możliwa.

Przy pomocy jednego numeru telefonu będą mogły głosować maksymalnie 3 osoby (system ogranicza liczbę wiadomości sms – do trzech – wysyłanych na jeden numer telefonu).

Wyniki głosowania zostaną opublikowane 20 października, a wykaz projektów przyjątych do realizacji – 27 października.

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze (499 999,99 zł)– Projekt zakłada wykonanie prac w bezpośrednim otoczeniu Wieży na Sołtysiej Górze w oparciu o projekt wykonany w ramach JBO2020. Bezpośrednio przy wieży zostanie dobudowany podest wraz ze schodami. Elementy te będą zadaszone. Teren wokół wieży zostanie wyrównany, utwardzony i wyłożony kamieniami. W pobliżu powstanie wiata, pod którą znajdą się stół i ławki umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Niedaleko wieży powstanie niewielka “widownia”, która umożliwi przeprowadzenie wykładu lub prelekcji dla grup do 30 osób. Zostaną uporządkowane i oznaczone ścieżki w obrębie Sołtysiej Góry.

Brzozowy zakątek na Zabobrzu – miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (399 890 zł) – Zadanie polegać będzie na utworzeniu ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i relaksu wraz z infrastrukturą do piknikowania, obejmującą: 6 stanowisk do grillowania, 9 szt. zestawów piknikowych (stoły z dwiema ławkami bez oparcia), 6 koszy na śmieci, 8 ławek z oparciami, 8 szt. drewnianych leżaków, 3 szt. zadaszonych wiat z drewna na planie prostokąta z miejscem na montaż zestawu piknikowego, 3 szt. tablic z zasadami użytkowania, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu oraz utworzenie ścieżek prowadzących do stanowisk, nadzór inwestorski.

Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie (450 tys. zł) – Plac w obecnym stanie wymaga pełnego oświetlenia, ogrodzenia, wymiany sprzętu, monitoringu oraz plansz edukacyjnych.

Przebudowa miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego (420 412,53 zł) – Przebudowa miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze polegająca na zerwaniu starej nawierzchni piaskowo-żwirowej, wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Przebudowa ulicy Różyckiego wzdłuż budynków nr 21, 23, 25, 27 wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i przyłączy wodnych (468 507,46 zł) – Przebudowa ulicy Różyckiego wzdłuż budynków nr 21, 23, 25, 27 obejmująca: 1. realizację strefy parkowania wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego oraz przebudowę drogi 2. przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji deszczowej i przyłączy wodnych

Chodnik obok kościoła pw. Świętego Marcina w Jeleniej Górze – Sobieszowie (65 tys. zł) – Budowa chodnika między ulicą Cieplicką 196 a Przerwy-Tetmajera 5 w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Projekt jest ogólnodostępny.

Staw gier (110 tys. zł) – Projekt „Staw gier” ma na celu rozbudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw przy stawie na ul. Głowackiego. Projekt zbudowany jest w oparciu o dwa główne komponenty. Pierwszy obejmuje stworzenie tzw. muzycznego placu zabaw. W ramach drugiego komponentu utworzona zostanie strefa gier podwórkowych podłogowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zagospodarowania otoczenia istniejącego stawu oraz do stworzenia miejsca do wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (49,5 tys. zł) – Celem projektu jest poprawienie nawierzchni ulicy i umożliwienie dojazdu do posesji przy ulicy Grunwaldzkiej 51, 51B, 51C bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej.

Rewitalizacja placu Kościuszki – odrestaurowanie fontanny (500 tys. zł) – Odrestaurowanie starej fontanny na Placu Kościuszki między ulicami Okrzei i Wojska Polskiego, która obecnie pełni funkcję kwietnika oraz częściowa modernizacja wokół niej, jako początkowy etap modernizacji całego tego terenu, który stanie się dla mieszkańców miejscem wytchnienia od miejskiego zgiełku.

Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (500 tys. zł) – Stworzenie Placu Wspinaczkowegona Wzgórzu Kościuszki wg opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Docelowo ma tutaj powstac leSny plac zabaw, który będzie współgrał z otaczającym terenem i przyczyni się do większej aktywności rodzin i spędzania tutaj czasu. Projekt zaklada wymianię starych zabawek i zakup nowych. Doposażenie zakłada trampoliny, wielostanowiskowe huśtawki, wagę z dwoma siedzonkami, małpi gaj czy domek piaskowy. Zabawki zostaną zróżnicowane dla młodszych i starszych dzieci. Główną atrakcją bedzie Małpi Gaj.

Mobilne Miasteczko Ratunkowe (400 tys. zł) – zakup profesjonalnego sprzętu wraz z infrastrukturą w celu organizacji mobilnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Miasteczko Ratunkowe będzie pojawiać się na terenie miasta Jeleniej Góry podczas różnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, jak również odwiedzi jeleniogórskie przedszkola i szkoły by w przystępny i atrakcyjny sposób kształtować w nich proaktywną postawę i prawidłowe zachowanie. Zakupiony sprzęt pozwoli na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy i oswojenia się ze strachem. Celem realizacji zadania jest przygotowanie i zaangażowanie uczestników do działań, w których każdy poczuje się odważny i zdeterminowany do podejmowania czynności służących ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

PROJEKTY OŚWIATOWE

Biegnij i skacz!”- budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakończonej skocznią w dal (500 tys. zł) – Celem projektu jest rozbudowa ogólnodostępnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze dająca możliwość czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Szkoła jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest świetną lokalizacją inwestycji sportowych. Nowoczesne, bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest nadrzędnym narzędziem do walki z otyłością, wadami postawy wynikającymi z wielogodzinnym spędzaniem czasu przy komputerze czy smartfonie. Intensywny wysiłek fizyczny wykazuje silne przeciwdziałanie stanom depresyjnym i lękowym tak powszechnym wśród młodzieży

Siłownia zewnętrzna w „Norwidzie” (72,4 tys. zł) – Projekt zakłada uporządkowanie kolejnego zielonego zakątka na terenie szkoły i stworzenie w nim ogólnodostępnej, plenerowej siłowni ze zróżnicowanymi urządzeniami dla dzieci oraz dla dorosłych.

Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką (267 tys. zł) – Modernizacja terenu przy ul. M Skłodowskiej-Curie 12 w celu utworzenia ogólnodostępnego miejsca rekreacji, wypoczynku i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

Integracja, edukacja, zabawa – plac zabaw inny niż wszystkie (177 tys. zł) – Projekt zakłada doposażenie miejsca zabaw dla dzieci przy Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze w urządzenia o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnych urządzeń na plac zabaw do wielozmysłowego poznawania świata. Pozwoli to połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, kreatywności, muzyki.

Elektronik – wspieramy aktywność (317,3 tys. zł) – Projekt ma na celu modernizację i doposażenie bazy sportowej na terenie zielonym przy Zespole Szkół Elektronicznych. Znajdujące się tam boiska sportowe i ławeczki są miejscem aktywności fizycznej nie tylko dla uczniów Elektronika, ale także okolicznych mieszkańców i członków klubów sportowych. Teren jest zadbany i monitorowany wymaga jednak doposażenia i unowocześnienia.

Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy szkole podstawowej nr 15 – etap 2 (500 tys. zł) – Projekt „POPRAWA BAZY REKREACYJNO – SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 – ETAP 2” ma na celu naprawę nawierzchni na placu zabaw, malowanie bieżni, renowację boiska asfaltowego, wymiana nawierzchni toru startowego. Naprawa nawierzchni placu zabaw poprawi bezpieczeństwo uczniów korzystających z placu zabaw oraz dzieci, które korzystają z niego po pracy szkoły. Renowacja boiska asfaltowego i boiska zielonego pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfort ćwiczeń. Odnowione linie miasteczka ruchu drogowego pozwolą na doskonalenie umiejętności uczniów podczas zajęć z komunikacji. Nawierzchnia bieżni jest już bardzo zużyta i wymaga renowacji. Natomiast wymiana nawierzchni toru startowego przyczyni się do poprawy miejsca treningowego dla dzieci szkolnych i młodzieży klubowej trenujących saneczkarstwo.

PROJEKTY SPOŁECZNE

IX Memoriał im. Mariusza Warzyboka na sankorolkach (29,1 tys. zł) – UKS”15″ będzie organizatorem IX Memoriału, który odbędzie się 20-21 września 2024 roku. Zawody skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych adeptów saneczkarstwa. Dla kibiców oraz pasjonatów zaplanowany jest piknik Cel zawodów:  popularyzacja i propagowanie saneczkarstwa  wyłonienie najlepszych zawodników  uczczenie pamięci zmarłego Mariusza Warzyboka zawodnika Klubu KS Śnieżka Karpacz  integracja środowiska lokalnego

Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze (150 tys. zł) – Celem projektu jest zorganizowanie tradycyjnego Jarmarku Wielkanocnego, który będzie miejscem spotkań i radości dla lokalnej społeczności. Nasza inicjatywa ma na celu ożywienie ducha świąt wielkanocnych poprzez stworzenie atmosferycznego i kolorowego jarmarku. Chcemy zapewnić mieszkańcom możliwość zakupu unikalnych ozdób, tradycyjnych potraw i rękodzieł wykonanych przez lokalnych twórców. Jarmark będzie również oferował atrakcje dla dzieci, takie jak warsztaty plastyczne i konkursy, aby umożliwić całym rodzinom wspólne i radosne spędzanie czasu podczas świąt. Liczymy na wsparcie społeczności lokalnej i partnerów, aby wspólnie uczynić nasz Jarmark Wielkanocny niezapomnianym wydarzeniem.

Wakacje z NBA 2024 (107,6 tys. zł) – to projekt półkolonii letnich, organizowanych przez Niesobski Basket Academy (NBA), który odbywać się będzie podczas wakacji 2024. Działanie to ma na celu zapewnić opiekę w okresie letnim dla 150 dzieci z miasta Jelenia Góra. Półkolonie odbywać będą się będą na terenie SP8 lub na terenie SP11, a także na terenie miasta Jelenia Góra, gdyż w planie półkolonii planowane są działania w miejscach rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta np. Termy Cieplickie, góra Szybowcowa, Muzeum Karkonoskie itd. W ramach organizowanych półkolonii zapewniamy opiekę w godzinach 7.30-15.30, a także dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz wodę przez cały czas trwania projektu. Podczas wakacji 2024 planujemy zorganizować trzy turnusy półkolonii – każdy trwać będzie po 5 dni roboczych i w tym okresie zapewnić opiekę dla dzieci z miasta, aby wakacje mogły spędzić aktywnie, w grupie rówieśniczej, a przy okazji skorzystać z warsztatów i treningów sportowych oferowanych w ramach realizowanych półkolonii.

Poznaj Polskę (150 tys. zł) – Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wycieczek dla mieszkańców Jeleniej Góry. Zorganizowanych zostanie 6 wycieczek jednodniowych do ciekawych miejsc Dolnego Śląska i sąsiednich województw oraz 2 wycieczek (2-3 dniowych) do bardziej oddalonych od Jeleniej Góry miejscowości, które są istotne historycznie, kulturowo lub folklorystycznie. Podsumowaniem zadania będzie Jarmark Mikołajkowy – polskie smaki. Jarmark rozpocznie okres przedświąteczny w Jeleniej Górze, zostanie już po raz trzeci zorganizowany na największym osiedlu w mieście, na Zabobrzu. Na Jarmark zostaną zaproszone osoby prezentujące potrawy z różnych stron Polski.

Rodzinka.jg vol. 3 (150 tys. zł) – Kolejna propozycja dla całych jeleniogórskich Rodzin. Projekt naszpikowany fachową wiedzą, doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi, mający na celu promowanie Rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. Nadrzędnym celem projektu jest aktywizacja jeleniogórskich rodzin do wspólnego spędzania czasu. Proponujemy rodzinne wycieczki, zabawy na basenie lub na zajęciach fitness, spotkania z językiem angielskim w niekonwencjonalnej formie, warsztaty chustonoszenia czy zajęcia sensoryczne. Cykliczne spotkania „Mama-kawka” mają zachęcić do wyjścia z domu, podzielenia się własnym doświadczeniem oraz uczestnictwa w pogadankach ze specjalistami z różnych dziedzin. Z kolei wyprawy „Tata i ja” mają korzystnie wpływać na relacje ojciec-dziecko.

Senior poznaje Polskę – Wycieczki aktywnych seniorów (150 tys. zł) – Organizacja wycieczek autokarowych dla jeleniogórskich seniorów, których celem jest integracja, nawiązanie nowych znajomości oraz szansa na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Przez zróżniocowany i ciekawy program wycieczek jeleniogórscy seniorzy poszerzą swoje horyzonty oraz zostaną zachęceni do wyjścia z domu.

Integracja z SP 15 (33,1 tys. zł) – „Integracja z SP 15” to projekt, którego głównym celem jest zintegrowanie środowiska lokalnego ze szkołą. W ramach projektu zaplanowano wspólny rodzinny piknik sportowy w ramach którego odbędą się rodzinne gry i zabawy, występy uczniów, zawody na hulajnogach, zawody rowerowe i biegi przełajowe.

Zorientowana Jelenia Góra (44,15 tys zł) – Przeprowadzenie cyklu imprez rekreacyjno-sportowych z orientacji sportowej w trzech kategoriach o różnym stopniu trudności (początkująca, średnia, dla doświadczonych) czwartej kategorii rodzinnej. Na terenie Jeleniej Góry, za każdym razem w innym miejscu z wykorzystaniem miedzy innymi już istniejących do tego celu miejsc jak Wzgórze Kościuszki, Park Paulinum, Park Norweski, Dolina Bobru, gdzie w latach poprzednich powstały stałe punkty kontrolne do uprawiania orientacji sportowej.

Aktywny senior w mieście (70 tys. zł) – Projekt „Aktywny senior w mieście” to zorganizowanie szeregu ogólnodostępnych zajęć (basen, nauka pływania, gimnastyka, wycieczki, wyjścia do instytucji kultury, warsztaty z rozwoju osobistego). Przyczynią się one nie tylko do organizacji czasu wolnego, ale również do pobudzania aktywności społecznej i fizycznej seniorów, wspierania ich niezależności, zaradności osobistej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

PROJEKTY ZIELONE

Poprawa/ doposażenie skweru przy ul. Cieplickiej o ławeczki i nasadzenia roślin ozdobnych (80 tys. zł) – W chwili obecnej skwer wymaga doposażenia w ławki, karmiki dla ptaków i nasadzenia wokół roślin / krzewów ozdobnych.

Zielono w sercu miasta – Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei (250 tys. zł) – Projekt zakłada położenie nowej części nawierzchni, energooszczędnego oświetlenia, nowe ławki oraz kosze na odpady, zielone i kwietne nasadzenia, karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów jako jeden z etapów rewitalizacji całego tego terenu, który stanie się zielonymi płucami w centrum miasta.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.