Wczoraj (3 grudnia) poznaliśmy ludzi i pracodawców działających na rzecz społeczności lokalnych i osób niepełnosprawnych. Wolontariuszem Roku został Mariusz Synówka. Wręczono także nagrody w kategoriach Jeleniogórzanin Bez Barier, Pracodawca Organizator Rehabilitacji Zawodowej i Bezpiecznej Pracy.

Mariusza Synówkę dobrze znamy, bo działa w Jeleniej Górze od wielu lat. Z wielką energią i entuzjazmem realizuje kolejne projekty. Najpopularniejsze z nich to: współorganizacja kolejnych finałów WOŚP w Galerii Sudeckiej, konkurs filmowy dla dzieci „AED – bo życie to nie film”, akcja „Promujemy życie”- popularyzująca instruktaż obsługi defibrylatora zewnętrznego, promocja technik ratowniczych i pierwszej pomocy wśród młodzieży, „Nie bądź smartzombie”- malowanie haseł przed przejściami dla pieszych (projekt zauważony i zaprezentowany w trzech ogólnopolskich stacjach telewizyjnych).

Obecnie trwa cykliczna aukcja bombek choinkowych, z której dochód w tym roku przeznaczony będzie na rzecz oddziału neonatologii jeleniogórskiego szpitala.

FOT. Mariusz Synówka

Wolontariat szkolny: Zespół Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze w działalność grupy wolontariackiej zaangażowana jest cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zespół niesie pomoc potrzebującym, wśród których są osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Na ich zaangażowanie może liczyć wiele instytucji działających na terenie Jelenie Góry i okolic. Wolontariusze w bieżącym roku brali udział m.in.: w zbiórkach żywności, akcji „Kartka dla seniora” oraz ”Oddaj krew z Trzynastką”. Należy zaznaczyć, że działalności Zespołu nie przerwało wprowadzenie nauki w trybie zdalnym ani okresy izolacji spowodowane pandemią.

FOT.Powiat karkonoski

Wolontariat pracowniczy: Leroy Merlin Jelenia Góra – działania tej grupy to głównie dostarczanie materiałów do remontów i wyposażenia, pomoc w wykonywaniu prac remontowych, ale również udział w zorganizowaniu ekologicznej pasieki dla pszczół czy zbiórka karmy na rzecz schroniska i fundacji zajmującej się bezdomnymi zwierzętami.

Wolontariat senioralny: Jerzy Mandryk – od 2008 roku Sekretarz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze. Współorganizator wszystkich działań Związku, których adresatami są jeleniogórscy seniorzy: od turnusów wczasowo-rehabilitacyjnych, przez koncerty, rajdy turystyczne, pikniki, aż po Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów.

FOT. FB Powiat karkonoski

Z uwagi na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w zakresie krzewienia idei wolontariatu wyróżnienie specjalne przyznano Piotrowi Koszelowi – od ponad 10 lat zaangażowanemu w działalność na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących z naszego regionu, przez organizowanie zbiórek, spotkań, uroczystości czy „zwyczajne” zrobienie zakupów i rozmowę.

Statuetkę dla Jeleniogórzanina Bez Barier otrzymała Zdzisława Piotrowska-Gede – lekarz pediatra i działacz społeczny. Pracuje na rzecz Towarzystwa Chorych na Stwardnienia Rozsiane. Służy swoją wiedza medyczną i doświadczeniem a także „zwykłą”, ludzką życzliwością. Zaangażowana w funkcjonowanie koła emerytowanych lekarzy. Zawsze otwarta na potrzeby innych, cierpliwa i niestrudzona w niesieniu pomocy.

Pozostali kandydaci otrzymali wyróżnienie specjalne: Zofia Antoszewska – członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Jeleniej Górze od 1999r., obecnie jego wiceprzewodnicząca. Bierze aktywny udział w organizacji turnusów wczasowych, rehabilitacyjnych, wycieczek oraz imprez kulturalnych dla jeleniogórskich seniorów.

Adam Dąbrowski – osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, czynna zawodowo i społecznie. Pan Adam pracuje jako agent ubezpieczeniowy. Jednocześnie działa aktywnie w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych gdzie pełni funkcje zastępcy redaktora naczelnego Radia KSON oraz asystenta Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej.

Z kolei w kategorii Pracodawca Organizator Rehabilitacji Zawodowej i Bezpiecznej Pracy nagrody otrzymali: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Auto Prendota oraz Pekrol.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.