Ważność niewykorzystanych bonów turystycznych została przedłużona. Zbliżające się ferie zimowe to dla wielu rodziców doskonała okazja, aby skorzystać z państwowego benefitu. Przypominamy, komu przysługuje, jak aktywować dodatek i w jaki sposób można go zrealizować.

Czym jest Polski Bon Turystyczny?

Dodatek wprowadzony został w Polsce jako wsparcie dla poszkodowanej przez obostrzenia pandemiczne branży turystyczno-hotelarskiej. Z drugiej strony jest to również szansa dla mniej zamożnych rodzin, aby dzieci mogły skorzystać z wypoczynku, który dotychczas nie był w ich zasięgu finansowym. Benefit można zrealizować jedynie na terenie naszego kraju. Opłacimy nim również jednodniowe wycieczki wraz z atrakcjami przewidzianymi w danej ofercie.

Komu przysługuje?

PBT przysługuje każdej rodzinie, w której ustalone zostało prawo do pobierania świadczenia „500 plus” oraz dodatku wychowawczego w przypadku rodziny zastępczej, a także m.in. rodzinnego domu dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawczej. Każdy bon przypisany jest do konkretnego dziecka, a jego wartość wynosi 500 zł. Realizacja benefitu nie może być związana z inną osobą niż ta, która otrzymała dofinansowanie. Oznacza to, że dziecko, którego bon zamierzamy wykorzystać, musi fizycznie uczestniczyć w wypoczynku, wycieczce lub atrakcji, za którą będziemy płacić. W przypadku, kiedy beneficjent wychowywany jest przez rodziców w systemie naprzemiennym, każdemu z nich przysługuje połowa wartości dofinansowania. Dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uprawnione są do skorzystania z dodatkowego świadczenia, również w kwocie 500 zł.

Jak wykorzystać dotację?

Aby aktywować bon, należy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz poprzez niektóre systemy bankowości internetowej. Po uzyskaniu dostępu do konta należy:

1. Wybrać zakładkę „Ogólny”;

2. W lewym menu kliknąć zakładkę „Polski Bon Turystyczny”;

3. Kliknąć zakładkę „Mój bon”;

4. Dwukrotnie potwierdzić dyspozycję klikając przy wybranym dziecku przycisk „Aktywuj bon”.

Aktywacja bonu spowoduje automatyczne wygenerowanie kodu, który należy przedstawić pracownikowi wybranego obiektu. Należy pamiętać, że ważność PBT została przedłużona do 30 września 2022 roku.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.