Cztery kolejne obiekty komunalne zostaną objęte robotami termomodernizacyjnymi, co jest szczególnie istotne w okresie koniecznych działań oszczędnościowych w zakresie ogrzewania. Te prace prowadzone są intensywnie już od kilkunastu lat i najważniejsze obiekty już są dawno ocieplone. Kończy się teraz cykl prac przy Domu Kultury przy ul. Skłodowskiej (MDK), gdzie ocieplono cały kompleks, łącznie z salą gimnastyczną, a ostatnio ogłoszono przetargi na takie roboty w przypadkach: (1) Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych przy ul. Leśnej, (2) tamtejszej Bursie Szkolnej, (3) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych, oraz (4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wolności. W połowie grudnia znane będą wyniki przetargów.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.