– Wstrzymujemy do końca maja 2020 wszystkie czynności egzekucyjne, dotyczące przekroczenia terminu wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportu, za marzec, kwiecień i maj 2020. Dotyczy to zarówno podatków od osób prawnych, jak i osób fizycznych – mówi prezydent Jerzy Łużniak, który wydał oficjalny komunikat w tej sprawie.
Dodał też, że w tym okresie nie będą naliczane odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej wpłaty. – Urząd Miasta Jelenia Góra nie będzie wysyłał upomnień z tego tytułu – dodał.
Ma to oczywiście związek z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, wywołanej koronawirusem, a także trudnymi do oszacowania w tej chwili skutkami gospodarczymi tego stanu i ich wpływem na zachowanie ciągłości funkcjonowania Miasta Jelenia Góra.
Wydłużony do 30 maja został także termin wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
– Równocześnie oczekujemy na stosowne zmiany w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz w ordynacji podatkowej, dającymi prezydentowi miasta możliwość podejmowania szybkich decyzji w tym zakresie – powiedział Jerzy Łużniak. – Niezależnie od tego, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra trwają prace nad systemem wsparcia osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która ze względu na okoliczności została zawieszona.
O wypracowanych zasadach postępowania i współpracy w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco. – W związku z powyższym proszę o wstrzymanie się od składania wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu, do czasu ogłoszenia programu wsparcia dla przedsiębiorców – powiedział J. Łużniak. 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.