Gdy tylko prezydent RP Andrzej Duda podpisał 25 stycznia ustawę „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, która dała samorządom lokalnym możliwość zwolnienia, rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, pojawiły się głosy, domagające się zniesienia lub odroczenia opłat za koncesję za alkohol dla jeleniogórskich restauratorów. Domagali się tego między innymi poseł Robert Obaz oraz Hubert Papaj z klubu Radnych Bezpartyjnych w jeleniogórskiej radzie miasta, który przygotował projekt uchwały w tej sprawie.

Rozwiązanie nie było jednak takie proste. Miasto także pracowało nad uchwałą i takimi, precyzyjnymi  w niej zapisami, by uwzględnić sytuację tych restauratorów, którzy już wpłacili co najmniej jedną ratę za koncesję. Termin upływa bowiem 31 stycznia i wielu z nich już zapłaciło, żeby nie stracić możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

– Projekt uchwały przygotowaliśmy i zdecydowaliśmy go przedstawić radnym na najbliższej sesji, czyli 5 lutego – wyjaśnia Cezary Wiklik. Termin sesji był wyznaczony dużo wcześniej i takie rozwiązanie było prostsze, niż zwoływanie nadzwyczajnego posiedzenia.

Nie zapłacą II raty, a pierwszą im zwrócą

W wyniku osiągniętego porozumienia międzyklubowego radni klubów Koalicji Obywatelskiej i Niezależnych Samorządowców zgodzili się na wspólny, jednobrzmiący projekt uchwały w tej sprawie, który został złożony 29 stycznia w Radzie Miejskiej, jako projekt radnych i przewiduje, iż:

– zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży z konieczności opłaty drugiej raty wnoszonej w terminach do 31 maja 2021 i 30 września 2021 r.

– zwraca się środki wniesione przez przedsiębiorców z tego tytułu, jakie zostały przez nich wpłacone w ustawowym terminie do 31 stycznia 2021. Zdaniem Huberta Papaja, jest to projekt uchwały dedykowany do całej branży gastronomicznej, hotelarskiej itd., która w obecnym czasie nie może funkcjonować, a musi ponosić koszty związane z przyznanymi koncesjami na sprzedaż alkoholu.

Pieniądze z koncesji na określone cele

Jak komentuje Cezary Wiklik, to wszystko oznacza, iż w budżecie miasta zabraknie pieniędzy  na wydatki, które miały być finansowane z opłat za koncesje.

Opłaty z koncesji są bowiem przeznaczane na konkretny cel: przeciwdziałanie alkoholizmowi, w czym zawiera się np. utrzymanie odwyków dla osób uzależnionych od alkohol, zajęcia sportowe, wsparcie dla dzieci i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem itp.

Rada Miejska w Jeleniej Górze dokona odpowiednich korekt w budżecie na 2021 rok po przedstawieniu pełnych skutków finansowych  zwolnienia restauratorów z opłat za koncesje.

Podobne rozwiązanie przyjęły także inne miasta między innymi Płock, Katowice, Gdańsk, Gdynia.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.