Mężczyzna zamieszkujący powiat zgorzelecki lub lwówecki najprawdopodobniej nie dożyje siedemdziesiątki. To jedne z najgorszych wyników w skali Polski. Ale także w pozostałych powiatach regionu (wyjąwszy bolesławiecki) mężczyźni żyją krócej od statystycznego Polaka. Trochę lepsze są perspektywy dla kobiet, zwłaszcza z powiatów lubańskiego, bolesławieckiego i jeleniogórzanek.

Generalnie mieszkańcy zachodnich rubieży Polski żyją krótko. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn. Aż w pięciu powiatach leżących na granicy z Niemcami średnia długość życia dla mężczyzn nie przekracza 70 lat. W odniesieniu do kobiet statystyki są nieco łaskawsze, ale na mapie obrazującej długość życia, w regionie jeleniogórskim i tak dominują odcienie czerwonego, wskazujące powiaty, gdzie kobiety żyją znacznie krócej niż przeciętna.

Wszystkie te dane pochodzą z raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, 2022”, opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH–PIB. Raport omawia mnóstwo aspektów dotyczących zdrowia Polaków, ale duża część poświęcona jest długości naszego życia i szkodom, jakie w tym względzie poczyniła epidemia covid 19 (w tym wzrostu umieralności i skrócenia życia).

***

W skali makro raport wskazuje, że:

– W latach pandemii COVID-19 nastąpiło zasadnicze pogorszenie stanu zdrowia Polaków, szczególne osób starszych. W 2021 r. średnia długość życia mężczyzn w Polsce wynosiła 71,75 lat i była krótsza o 2,3 lat niż w poprzedzającym pandemię 2019 r. Długość życia kobiet wynosiła 79,68 lat i była krótsza o 2,1 lat niż w 2019 r.

– Długość życia polskich mężczyzn i kobiet zmieniła w okresie pandemii swoją wartość bardziej niż w większości krajów UE. Skrócenie było większe od średniego dla krajów UE o 1,1 roku dla ogółu mężczyzn, natomiast w przypadku kobiet odpowiednio o 1 rok.

– W okresie pandemii wystąpiła znaczna nadwyżka umieralności z powodu cukrzycy, chorób układu nerwowego, chorób serca, przyczyn bezpośrednio związanych z konsumpcją alkoholu. Jak pokazują prezentowane w raporcie dane mogło to być spowodowane obiektywnym i subiektywnym utrudnieniem w dostępie do leczenia.

– Mężczyźni żyją najdłużej (średnio 73-78 lat) w południowej oraz środkowo-zachodniej Polsce. Najkrócej (68-70 lat) na zachodnich i wschodnich krańcach Polski oraz w centrum. Najdłuższego życia (81,3-83,2 roku) spodziewać się mogą kobiety z powiatów we wschodniej i południowej Polsce. Najkrótszego (77-78,7 roku) – z powiatów w zachodniej i centralnej części kraju.

***

Patrząc na nasz region szczególnie źle wyglądają dane obrazujące długość życia mężczyzn. Powiaty zgorzelecki i lwówecki są odpowiednio na czwartym i piątym z powiatów, w których mężczyźni żyją najkrócej w Polsce. W obu tych powiatach statystyczny mężczyzna żyje 69 lat i 3 miesiące, przy czym przez epidemię spodziewana długość życia mężczyzny z powiatu zgorzeleckiego skróciła się o 2,29 roku, a z powiatu lwóweckiego o 1,9 roku. Pod względem długości życia gorzej w Polsce jest tylko w Piotrkowie Trybunalskim (miasto na prawach powiatu) oraz w powiatach makowskim i opolskim.

Także w pozostałych powiatach średnia długość życia mężczyzn jest krótsza niż średnia dla całej Polski (71,75 roku). Mężczyźni w powiecie lubańskim umierają przed osiągnięciem wieku 70,6 lat, w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim przed 71 rokiem, a w Jeleniej Górze przed 71,3. Wyjątkiem jest powiat bolesławiecki, gdzie średnia długość życia mężczyzn jest lepsza niż średnia dla kraju – 72,4.

W powiecie bolesławieckim dłużej niż średnio w kraju (79,68) żyją także kobiety, osiągając statystyczny wiek 80,64 lat. Ale jeszcze lepiej jest w powiecie lubańskim, gdzie kobiety dożywają 80,8 roku. Średnią krajową minimalnie przekraczają też jeleniogórzanki że średnią życia wynoszącą 79,9 lat.

W pozostałych powiatach jest gorzej, a najgorzej w powiecie karkonoskim, gdzie statystycznie życie kobiety kończy się przed osiągnięciem 78,7 roku. W powiatach zgorzeleckim, lwóweckim i kamiennogórskim kobiety umierają w wieku 78,7 – 79,1 roku.

Także przed epidemią covid 19 długość życia mieszkańców naszego regionu należała do najkrótszych w Polsce i – paradoksalnie – pandemia zmniejszyła różnice, bo jej przekładające się na długość życia skutki nie były u nas tak dramatyczne (są w Polsce powiaty, gdzie spodziewana długość życia wobec oczekiwań z 2019 r. skróciła się nawet o prawie 4,5 roku dla mężczyzn i 4 lata dla kobiet). Tymczasem u nas jest powiat, gdzie mimo pandemii spodziewana długość życia wzrosła – dotyczy to kobiet w powiecie lubańskim, których (statystycznie) życie wydłużyło się o 3 miesiące. Z kolei w powiatach bolesławieckim i karkonoskim, w odniesieniu do mężczyzn, ich spodziewana długość życia nie uległa zmianie. Ta statystyka źle wygląda tylko dla mężczyzn z Jeleniej Góry. Przez covid ich oczekiwana długość życia skróciła się o około 2,5 roku.

Fot. domena publiczna, infogafiki Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH–PIB

1 Komentarz

  1. A czego się dziwić? Kto zapierniczał na niemieckich budowach? Kto wykonywał najgorszą pracę fizyczną u Niemca jedząc kocie żarcie w latach 80 i 90?? Sorry jak się katuje organizm za srebrniki to tak się kończy niestety. Żadnemu Polakowi zapierniczającemu u Niemca ta praca nie przełoży się na długą i szczęśliwą starość. Są zaorani, wycieńczeni, zmęczeni i wyglądają jak staruszkowie mając nieco ponad 50 lat. Nie ma się co łudzić obecni 40 latkowie skończą jeszcze gorzej. Wóda, biby, fizyczna orka i przeświadczenie o życiu w regionie, który się nie rozwija nie ułatwią nikomu życia. Na miejscu praca za bezcen równie ciężka jak u Helmuta. Dolnośląski Kowalski nie szanuje życia, zdrowia, nie bada się, źle jada (glifosad) i robi na niemiecki dobrobyt. Taka jest cena bycia niechlujem życiowym.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.