Zakończyły się konsultacje społecznie w sprawie poszerzenia terytorium Karkonoskiego Parku Narodowego w gminie Piechowice. W grę wchodziły trzy obszary: Cicha Dolina, Dolina Szklarki i Kamiennej oraz obszar pod Śnieżnymi Kotłami.

Mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię podczas konsultacji przeprowadzonych między 6 października a 8 listopada. Mieli okazję złożyć swoje propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu.

W sumie do organizatora konsultacji, Urzędu Miasta w Piechowicach, wpłynęło 397 formularzy konsultacyjnych. Po zliczeniu głosów „za” i „przeciw” okazało się, że większość zyskali przeciwnicy poszerzenia granic KPN-u. Tak zagłosowało 311 mieszkańców. 68 opowiedziało się za wprowadzeniem projektu w życie, a 18 projektów nie spełniło wymogów formalnych.

Zwolennicy poszerzenia granic KPN przede wszystkim mieli na względzie ochronę przyrody, są przeciwnikami dewastacyjnej polityce wycince drzew oraz zauważają korzyści, jakie KPN zapewnia przyrodzie, mieszkańcom oraz pozytywny wpływ Parku na rozwój turystyki.

Wśród głosów „przeciw” poszerzeniu najczęściej pojawiała się obawa o brak możliwości wejścia do lasu w celu pozyskiwania runa leśnego oraz ograniczenie swobody poruszania się pieszego, z psem czy też w celu uprawiania sportu.

Jak czytamy w komunikacie wydanym po konsultacjach, nie obyło się bez sporych kontrowersji.Spośród ponad 200 formularzy negatywnymi opiniami, które złożone zostały w ostatni dzień prowadzenia konsultacji, zdecydowana większość obaw wobec Parku wpisana została przez jedną osobę o czym świadczy jednakowy charakter pisma, stąd też skrupulatnie zweryfikowano podpisy mieszkańców. W zbieranie negatywnych opinii zaangażowały się osoby związane z Lasami Państwowymi, które zbierały podpisy mieszkańców zarówno w miejscach publicznych jak i bezpośrednio w domach. Ostatecznie głosy zostały uznane za ważne poza 18 formularzami, w których zabrakło podpisu, głos oddano kilkukrotnie lub przez osoby nie będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice.”

Opinie wyrażone w konsultacjach, nie są jednak wiążące. Decyzja ostateczna, czy KPN powiększy się o kolejne obszary w gminie Piechowice, zależy od radnych.

Fot. KPN

6 komentarzy

  1. Takie psy ogrodnika, KPN-owi nie damy lasów bo nas nie wpuści, a LP widząc że mają poparcie za chwilę wytną trochę drzewostanu, sprzedadzą działeczki pod apartamentowce, oddadzą część terenu pod obwodnicę Szklarskiej i wała będziecie mieli a nie las…..

  2. 397 formularzy na całą gminę Piechowice. Widać mieszkańcy nie interesują się przyszłością swojej gminy.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.