342 656 115,19 zł trafi na Dolny Śląsk w ramach trzeciej edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. Z pieniędzy tych, w ramach różnych inwestycji skorzysta 165 gmin. Zobaczcie, które gminy dostały pieniądze i na co je wydadzą.

Powiat Karkonoski – 2 000 000 zł na remont drogi powiatowej nr2654D w Łomnicy wraz z mostem na potoku Łomnica;

Gmina Janowice Wielkie – 900 000 zł na poprawę efektywności energetycznej budynku Świetlicy Wiejskiej i Biblioteki Gminnej w Trzcińsku;

Gmina Jeżów Sudecki – 2 850 000 zł na budowę ulic Kaczawskiej, Leśnej i Wrzosowej w Dziwiszowie;

Miasto Kowary – 1 960 000 zł na termomodernizację zabytkowego budynku ratusza oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Gmina Mysłakowice – 2 800 000 zł na budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach

Gmina Podgórzyn – 1 985 000 zł na budowę oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy;

Gmina Stara Kamienica – 2 195 200 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Lipowej, Leszczynowej i Czereśniowej w Wojcieszycach;

Szklarska Poręba – 1 960 000 zł na przebudowę mostu w ciągu ul. Stromej;

Powiat kamiennogórski – 2 940 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3463D w Lipienicy;

Gmina Kamienna Góra – 2 000 000 zł na rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy;

Powiat Jaworski – 6 272 000 zł na przebudowę dróg powiatowych nr 2176D (Jawor-Godziszowa) i 2805D (Niedaszów-Zimnik) oraz adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie;

Gmina Bolków – 588 000 zł na remont Świetlicy Wiejskiej w Wolbromku;

Gmina Męcinka – 2 627 675 zł na budowę infrastruktury sportowej, społecznej i wodno-kanalizacyjnej w Piotrowicach;

Gmina Mściwojów – 2 000 000 zł na utworzenie centrum rehabilitacyjnego;

Gmina Paszowice – 1 911 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wiadrowie;

Gmina Wądroże Wielkie – 2 000 000 zł na modernizację oświetlenia dróg na terenie gminy;

Miasto Złotoryja – 2 932 405 zł na budowę ul. Granitowej i Łąkowej;

Gmina Pielgrzymka – 4 606 000 zł na budowę kompleksu szatniowego z garażem w Nowej Wsi Grodziskiej;

Gmina Świerzawa – 980 000 zł na budowę garażu przy budynku remizy OSP Świerzawa;

Gmina Wojcieszów – 1 784 538 zł na przebudowę sali widowiskowej oraz budowę miejsca rekreacji;

Gmina Zagrodno – Europejska Zagroda – 4 750 000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Modlikowicach;

Gmina Złotoryja – 4 999 960 zł na remont drogi powiatowej nr 2617D z budową chodnika i oświetlenia w Ernestynowie.

O wsparcie w ramach tego programu mogły się ubiegać powiaty i gminy, na których terenie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. W ramach aktualnej edycji programu w całej Polsce ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację. Samorządy otrzymają dofinansowanie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

– W niektórych miejscowościach na Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce, gdzie kiedyś funkcjonował PGR, w pewnym momencie nastąpiła zapaść cywilizacyjna. Ten program ma za zadanie większe obszary naszego województwa podnieść właśnie z tej zapaści. To pierwsza taka próba na przestrzeni ostatnich 30 lat – powiedział wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podczas konferencji prasowej 14 lipca.

Największe dofinansowanie na Dolnym Śląsku w kwocie 5 390 000,00 zł uzyskała inwestycja modernizacji drogi powiatowej nr 1016D od drogi krajowej nr 12 w powiecie głogowskim. W powiecie jaworskim, w gminie Mściwojów przebudowanie zostanie ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa oraz nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik za kwotę 4 900 000,00 zł. Gmina Jerzmanowa, kwotę 4 998 000,00 zł przeznaczy z kolei na budowę i przebudowę infrastruktury kulturalnej.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.