Dolny Śląsk otrzyma z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 556 milionów euro. To nowy, unijny instrumentem finansowym, służący wsparciu dla obszarów problemami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pieniądze miały trafić także do powiatu zgorzeleckiego, ale ponieważ wydłużono funkcjonowanie kopalni i elektrowni Turów, środków nie przyznano.

– Dzięki negocjacjom zarządu województwa dolnośląskiego – obok nowego budżetu unijnego dla naszego regionu na lata 2021-2027, wynoszącego 1,67 miliarda euro – wynosząca 556 mln euro kwota Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w całości zostaje na Dolnym Śląsku i będzie przeznaczona na działania związane z transformacją energetyczną subregionu wałbrzyskiego – chwali się urząd marszałkowski.

Musi jednak jednocześnie przyznać, że choć „prowadzone przez zarząd województwa negocjacje uwzględniały objęcie wsparciem zarówno subregionu wałbrzyskiego, jak i powiatu zgorzeleckiego, to Komisja Europejska zadecydowała o nieobjęciu wsparciem powiatu zgorzeleckiego. To groziło obcięciem funduszy, ale ostatecznie urzędowi marszałkowskiemu udało się zagwarantować utrzymanie dla Dolnego Śląska całej kwoty alokacji Funduszu.

– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska to środki, które dadzą nowy impuls do rozwoju dla obszaru subregionu wałbrzyskiego. Ograniczą również negatywne skutki transformacji, która odbyła się na jego obszarze jeszcze na początku lat 90-tych XX wieku. Ustalenia prowadzone w drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia między stroną rządową a Zarządem Województwa Dolnośląskiego znajdą odzwierciedlenie w kontrakcie programowym, którego negocjacje są już na ostatniej prostej – oceniał Grzegorz Puda minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Pomoc szacowana na ponad miliard złotych mogła trafić do powiatu zgorzeleckiego, ale Komisja Europejska uznała, że przygotowany dla tego terenu Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji jest niewystarczający. Zdecydowało przedłużenie koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów do 2044 roku (co warunkuje oczywiście równie długie funkcjonowanie elektrowni). Ponadto, w kompleksie Turów – poza kopalnią, działa tam również elektrownia – niedawno otwarto nowy blok energetyczny.

– Brak jest wystarczających dowodów zaangażowania w transformację do 2030 roku – napisała Emma Toledano Laredo z KE w liście do urzędu marszałkowskiego Dolnego Śląska i ministra funduszy i polityki regionalnej.

Samorządowe władze województwa zapowiadają jednak, że nie zostawią południowo-zachodniej części regionu bez pomocy.

– Mając na uwadze, że dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji subregion wałbrzyski zyska 2,5 miliarda złotych, zarząd województwa podtrzymuje stanowisko, że niezbędne jest wsparcie powiatu zgorzeleckiego dodatkowymi środkami unijnymi w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027 – informuje UMWD. I deklaruje:

– Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa. Dlatego kontynuując rozmowy zarówno z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Komisją Europejską, zarząd województwa będzie nadal czynił wszelkie starania, aby z wykorzystaniem środków unijnych wspierać konieczny proces transformacji energetycznej powiatu zgorzeleckiego.

Fot. elektrownia Turów

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.