Wraz ze współczesnymi możliwościami drukarskimi i graficznymi powinny zmieniać się standardy tworzenia symboli narodowych. Takiego zdania jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które przygotowało właśnie projekt ustawy regulującej te zagadnienia. Nowością ma być również nieco inne brzmienie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Wiele się zmieniło

Ustawa określająca sposoby tworzenia symboli narodowych powstała w 1980 r. Aktualizowana była ostatnio w 1989 r., kiedy godłu przywrócono koronę. Mając na uwadze rozwój procesów wytwarzania znaków państwowych, rząd chce uporządkować wytyczne dotyczące stosowania ich przez instytucje i osoby prawne. Twórcy projektu zauważyli, że zmiany te postulowane są od dawna, m.in. przez specjalistów z zakresu kształtowania się herbów.

„Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych RP, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi.” – czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy dokumentu podkreślają, że funkcjonujące dotychczas załączniki odbiegają od dzisiejszych możliwości technicznych. Proponowane przez ministerstwo zmiany dotyczą wprowadzenia kokardy narodowej oraz pojęcia herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Chorągwi Rzeczypospolitej, a także zwiększenia ochrony tych symboli, poprzez regulacje prawne dotyczące postępowania np. ze zniszczonymi flagami.


Graf.: MKDNiS / proponowany wzór kokardy narodowej

Zmiany w polskim hymnie

Kierując się m.in. uwagami muzykologów, resort kultury pochylił się również nad brzmieniem hymnu. Oryginalna treść „Mazurka Dąbrowskiego” stworzona w 1797 r. przez Józefa Wybickiego, miała nieco inną treść, niż powszechnie przyjęta. Zamianie uległa bowiem kolejność drugiej i trzeciej zwrotki utworu. Projekt ustawy o symbolach narodowych zakłada przywrócenie tego tekstu do pierwotnej postaci. Obecnie druga zwrotka zaczyna się od słów „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”. Trzecia zaś: „Jak Czarniecki do Poznania”. Po przyjęciu zmian należałoby śpiewać je w odwrotnej kolejności.

Dokument skierowany jest aktualnie do konsultacji publicznych. Wszelkie uwagi można zgłaszać w wiadomościach e-mail na adres  symbole@kulturaisport.gov.pl do 27 października br. Pełna treść projektu znajduje się tu.

Poniżej pełna, obowiązująca treść „Mazurka Dąbrowskiego”:

I
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

II
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski…

III
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski…

IV
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski…

News4Media, gov.pl, MKDNiS

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.