Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały rekomendacje dotyczące powrotu uczniów do szkół. Tymczasem członkini Rady Medycznej nie wyklucza, że w placówkach, gdzie będzie mało osób zaszczepionych, zostanie wprowadzone zdalne nauczanie.

MEiN szacuje, że do tej pory zaszczepiło się około 70 procent nauczycieli. Dzieci w wieku od 12 do 18 lat pod tym względem jest mniej – ok. 25 procent. W wydanych właśnie przez ministerstwo i GIS rekomendacjach, dotyczących wrześniowego powrotu do szkół, jest mowa właśnie o szczepieniach. Eksperci zalecają, aby dorośli pracownicy placówek oświatowych oraz uczniowie (w odpowiednim wieku) przyjęli preparat ochronny. Poza tym w dokumencie jest szereg warunków dotyczących nauki stacjonarnej.

Rower lepszy

Zgodnie z wytycznymi, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny czy izolacji domowej. Zalecane jest ograniczenie korzystania z transportu publicznego, a dzieci powinny być na lekcje dowożone samochodami prywatnymi, rowerami lub iść pieszo. Ucznia nie może zaprowadzić do placówki osoba z objawami infekcji i taka sama zasada ma obowiązywać przy odbieraniu pociechy.

Opiekunowie lub rodzice będą mogli wejść do szkoły, ale zachowując zasadę: jeden dorosły – jedno dziecko. „Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) i w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.” – czytamy w dokumencie. Szkołom polecono wietrzyć pomieszczenia (co najmniej raz na godzinę), wyprowadzać dzieci na świeże powietrze, organizować wycieczki do parków czy lasu.

Zdrowie psychiczne

W dokumencie jest także mowa o nauce zdalnej, a właściwie o tym, że gdy będzie konieczność jej wprowadzenia, szkoła ma zadbać o „działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów”. Na razie MEiN nie wspomina o wprowadzeniu nauki zdalnej, ale jeżeli czwarta fala koronawirusa będzie tak znacząca, jak przewidują eksperci, to jest to nieuniknione. Prof. Magdalena Marczyńska, członkini Rady Medycznej przy premierze, przyznała właśnie, że – w kwestii szkoły – brane są pod uwagę różne opcje. Uzależnione są od tempa przyjmowania preparatów ochronnych. „Może być też tak, że szkoły z małym odsetkiem zaszczepionych będą – w przypadku wzrostu liczby zachorowań – przechodzić na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Również ze względu na absencję uczniów.” – powiedziała „Gazecie Wyborczej”.

News4Media, fot.: iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.