Poprosiliśmy o dane MPGK, zarządcę cmentarzy komunalnych w Jeleniej Górze oraz tutejszy Urząd Stanu Cywilnego. Porównanie ilości pochówków i zgonów w październiku tego roku i z roku 2019 okazuje się zaskakujące. W październiku 2020 roku na cmentarzach komunalnych Jeleniej Góry odbyło się 70 pogrzebów, rok wcześniej – 80. Liczby wskazują więc, że w czasie nasilonej epidemii na miejskich nekropoliach było mniej pochówków.

 

W Jeleniej Górze na pochówek rodziny czekają 3-4 dni, tak jak przed pandemią. Dłużej na pogrzeb trzeba czekać w wypadku kremacji. Z przyczyn niezależnych od zarządcy cmentarza termin pochówku jest przesunięty przeciętnie o kolejne kilka dni.

Jeśli porównać liczbę pochówków na cmentarzach zarządzanych przez MPGK od stycznia do października 2019 roku i 2020 roku, to także okaże się, że było ich więcej przed rokiem. Wówczas przeprowadzono 753 pogrzeby, a w tym roku – 689.

Inaczej wyglądają statystyki odnotowywane w jeleniogórskim Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie rejestrowane są zgony. Tutaj w październiku 2020 odnotowano 141 zgonów, podczas gdy rok temu 108, a dwa lata temu 107. To wyraźnie odmienny obraz od zestawień z ilości pochówków. Z czego może on wynikać? Jak przypomina Cezariusz Wiklik, rzecznik prasowy UM Jelenia Góra, w urzędach stanu cywilnego odnotowywane są zgony na terenie danego miasta. Oznacza to, że na przykład osoby spoza Jeleniej Góry, które zmarły w jeleniogórskim szpitalu albo domu pomocy społecznej powiększają tę statystykę w tutejszym USC. Faktem jest też jednak, że zawsze tak było, także wówczas, gdy liczba zgonów była znacznie niższa.

 

– Tegoroczny październik pod względem ilości organizowanych przez nas pochówków był przeciętny, podobny do ubiegłorocznego – usłyszeliśmy w jeleniogórskim zakładzie pogrzebowym SIMS.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.