ZUS już od końca lipca wypłaca pieniądze w ramach programu Dobry Start. Dla wielu rodziców złożenie wniosku – co można zrobić tylko elektronicznie i po założeniu indywidualnego konta ZUS – okazuje się trudne. Dlatego w poszczególnych gminach   uruchamiane są punkty, gdzie z pomocą urzędników można to zrobić. ZUS odpowiada też na niektóre wątpliwości, pojawiające się w związku ze świadczeniem.

Najszybciej 300+ dostaną ci rodzice i opiekunowie, którzy złożyli wniosek już na początku lipca. Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada, wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Świadczenie 300+ przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze ZUS wypłaci wyłącznie na wskazane we wniosku konto bankowe.

ZUS wyjaśnia

Im bliżej roku szkolnego, tym więcej pytań mają rodzice o wyprawkę szczególnie, jeśli dziecko w trakcie nauki z niej zrezygnuje, zmieni szkołę albo rodzic zrobił błąd wypełniając wniosek.

Z każdą wątpliwością można zwrócić się do konsultantów ZUS wykorzystując do tego infolinię lub indywidualne konto na platformie internetowej Zakładu.

– Jednym z powtarzających się pytań jest to czy rodzic musi zwrócić 300 zł, jeśli dziecko w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z nauki – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wyprawka przysługuje rodzicom i opiekunom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, więc jeśli później dzieciak z nauki rezygnuje to rodzic nie musi zwracać pieniędzy do ZUS – wyjaśnia.

Według rzeczniczki zdarzają się także błędy we wnioskach polegające np. na podaniu niewłaściwej szkoły, do której dziecko chodzi.

 – Miewamy takie sytuacje, że wnioskodawca, który złożył wniosek o 300+ na kilkoro dzieci wpisał w nim nie tą szkołę, do której dziecko uczęszcza. W takiej sytuacji powinien do nas złożyć kolejny, tym razem poprawny wniosek – dodaje Kowalska-Matis.

We wniosku tym rodzic powinien wskazać dane dziecka, którego dotyczą zmienione informacje.  W przypadku, gdy pomyłka dotyczyła rodzaju szkoły, np. zamiast szkoły podstawowej napisał liceum, nie musi ponownie składać wniosku gdyż nauka  w obydwu rodzajach tych szkół daj prawo do 300+ . Jeśli jednak klient chciałby poinformować, że dziecko nie będzie chodziło do szkoły uprawniającej do „wyprawki”, tj. takiej, która została wymieniona w katalogu szkół uprawniających, np. będzie chodził na studia, powinien ponownie złożyć wniosek, w którym powinien wskazać, że dziecko nie chodzi do szkoły.

– Rodzic może także złożyć kilka wniosków. Jeżeli w pierwszym z nich podał dwoje dzieci, bo już znał nazwy szkół, a teraz chce dosłać wniosek na trzecie dziecko, które wcześniej było w trakcie rekrutacji to w drugim wniosku wpisuje dane tylko tego dziecka, na które jest składany wniosek a nie całej trójki – wyjaśnia rzeczniczka.

Prawo do świadczenia dobry start jest rozpatrywane w kontekście każdego dziecka oddzielnie, dlatego w sytuacji, gdy wnioskodawca chce wystąpić z wnioskiem o wypłatę na kolejne dziecko, nie musi wskazywać w drugim wniosku danych dzieci, na które złożył pierwszy wniosek o świadczenie dobry start.

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają wątpliwości czy powinni złożyć wniosek dla dziecka, które ma już 8 lat, ale ma odroczony obowiązek szkolny, bo uczęszcza do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego do oddział przedszkolnego. W tej sytuacji świadczenie 300 plus nie będzie przysługiwało.   

Niekiedy klienci sygnalizują problemy z wysłaniem kolejnego wniosku poprzez bankowość internetową.

– Jedna z naszych klientek pytała, co zrobić, gdy złożyła ze swojego konta bankowego wniosek 300+ na jedno dziecko i nie miała tam podobno możliwości dodania kolejnego dziecka – opowiada Iwona Kowalska- Matis. – Klientka pytała nas czy może teraz złożyć drugi wniosek na drugie dziecko, ale z konta bankowego służbowego swojego męża, podając swoje dane. Taki sposób nie jest przez nas akceptowany gdyż dane wnioskodawcy, jakie są podawane we wniosku powinny być zgodne z danymi właściciela rachunku bankowego – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Najprostszym rozwiązaniem jest złożenie drugiego wniosku korzystając ze swojej bankowości elektronicznej, w którym wskazane będą dane drugiego dziecka.

Więcej informacji o 300+ można znaleźć pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Pomoc w gminach

Aby ułatwić beneficjentom założenie konta na portalu PUE ZUS i złożenie wniosku w kolejnych gminach (urzędach gmin, w placówkach pocztowych, ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury) okresowo pojawią się pracownicy ZUS, którzy udziela pomocy w tych czynnościach.

W najbliższych dniach w naszym regionie taka pomoc będzie udzielana:

środa (11 sierpnia 2021 r.)

Pisarzowice 72, Dom Kultury (Centrum Biblioteczno – Kulturalne Gminy Kamienna Góra), godz. 11:30 – 14:00

Leśna, GOPS, ul. Kościuszki 7, godz. 10:00-12:00

czwartek (12 sierpień 2021 r.)

Platerówka, GOPS, Platerówka 20, godz. 09:00- 11:00

Siekierczyn, GOPS, Siekierczyn 296, godz. 11:30- 13:30

środa 11.08.2021, dyżur telefoniczny   tel. 75 6468 527, godz. 11.00-13.00

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą mieć przy sobie następujące dokumenty oraz podać poniższe informacje:

– dowód osobisty

– numer PESEL dziecka

– orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną

– nazwa i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza

– numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.