Przypadający w poniedziałek 21 lutego Dzień Języka Ojczystego to dobry moment, żeby przypomnieć imiona, których nadania dziecku może odmówić nam urzędnik. Rada Języka Polskiego wydaje w tej kwestii ściśle określone zasady.

Obowiązujące prawo pozwala, a w niektórych przypadkach wręcz nakazuje pracownikom urzędów stanu cywilnego weryfikowanie, czy wybrane przez rodziców imiona dla dziecka są zgodne z wytycznymi Rady Języka Polskiego. W związku z licznymi dylematami urzędników powstała w Polsce lista zaleceń, które mają pomóc w określeniu, czy dana propozycja jest do przyjęcia.

Z całą pewnością urzędnik odrzuci oświadczenie o przyjęciu przez dziecko imienia, które:

– ośmiesza je lub jest nieprzyzwoite,
– nie pozwala na odróżnienie płci malca,
– w formie zdrobnienia.

W innych sytuacjach stosowane są poniższe zalecenia:

– nadawanie imion powinno odbywać się w postaci przyswojonej przez język polski (np. Jan zamiast John; Katarzyna zamiast Catherine itp.),
– imiona nie powinny pochodzić od wyrazów pospolitych (np. antena, sonata, bławatek itp.),
– nie powinny pochodzić też od nazw geograficznych (np. Dakota, Europa itp.),
– imiona powinny być odmienne przez przypadki, bo nie ma możliwości zbudowania poprawnego zdania z ich wykorzystaniem bez znajomości płci danej osoby,
– żeby łatwiej było odróżnić płeć, wskazane jest również nadawanie dziewczynkom imion kończących się na -a, chłopcom zaś na spółgłoskę lub literę „i” (np. Tomasz, Patryk, Antoni),
– nie powinno się stosować pisowni archaicznej oraz błędnej pod względem ortograficznym,
– we współczesnym, polskim alfabecie nie występuje litera „x”, dlatego zaleca się, aby imiona, w których występuje, zamienić na „-ks”(np. Alex – Aleks; Xenia – Ksenia itp.),
– podobna zasada dotyczy litery „v”, którą powinniśmy zamieniać na „w”, oraz litery „c”, którą należy zamieniać na „k” (np. Victor – Wiktor),
– -yja, -yje należy zamieniać na -ia; -ie” (np. Maryja – Maria; Gabryjel – Gabriel),
– w połączeniach samogłoska + j nie należy stosować pisowni przez krótkie „i” (np. Rajmund nie może być Raimundem; wyjątkiem jest imię Aida).

W jednym z komunikatów prof. Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego, opublikowana została lista konkretnych imion, których nie powinno się nadawać dzieciom o polskich korzeniach. Oto one:

Abbadon, Akaina, Alexander, Alma, Andrzelika, Ardena, Arkhan, Bastian, Benjamin, Bhakti, Boromir, Brian, Carmen i Carmena, Chiara, Clea, Cynthia, Dajana, Emaus, Ewan, Herrada, Jaila, Joshua, Julka, Karla, Klea, Krystina, Kuba jako imię żeńskie, Lester, Lilith, Lorina, Majka, Malta, Martin, Martyn, Maxymilian, Maya, Merlin, Montezuma, Morena, Natasha, Nicol (żeńskie), Nicole (żeńskie), Nika, Nikol (żeńskie i męskie), Nikola (męskie), Ole, Opieniek, Pacyfik, Pakita, Poziomka, Radek, Rener, Ricardo, Sofia, Tea, Teonika, Tonia, Tupak, Una, Unka, Veronika,Victoria, Violeta i Violetta, Wilga, Wilk, William, Xymena.

Na [TEJ STRONIE] dostępna jest również wyszukiwarka, w której zawarto niektóre imiona sprawiające trudność w określeniu, czy zgodne są z powyższymi wytycznymi. Po wybraniu zagadnienia pojawia się opinia wydana przez RJP po skierowanym wcześniej zapytaniu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.