Od dzisiaj (poniedziałek, 25 marca) niemożliwy jest przejazd przez wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (Gryfów – Lwówek Śląski) nad czynną linią kolejową nr 274 w miejscowości Gryfów Śląski. Remont wiaduktu ma potrwać do listopada.

Objazd dla pojazdów osobowych będzie przebiegał drogą powiatową przez miejscowość Ubocze.

Objazd dla pojazdów ciężarowych będzie przebiegał drogą krajową nr 30 do miejscowości Pasiecznik, dalej DW 297 do Lwówka Śląskiego, następnie DW 364 w Gryfowie Śląskim. Na moście będzie możliwy ruch pieszy.

Nagłe zamknięcie mostu to skutek oceny jego stanu, który okazał się katastrofalny. Wiadukt miał być planowo remontowany, ale podczas przygotowawczych okazało się, że remont nie może czekać ani chwili dłużej. O szczegółach informuje w pismach do lokalnych instytucji kierownik budowy.

„Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego na remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 nad czynną linią kolejową nr 274 w miejscowości Gryfów Śląski w dniu 21.04.2023 r. zostały wybrany Wykonawca – konsorcjum firm „PROBUDOWA” Sp. z o.o. (lider) oraz IMD Paweł Wątroba (partner), a w dniu 09.05.2024 r. została podpisana z nim umowa.

Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze nie wymagające wprowadzania zmian w organizacji ruchu, polegające na sprawdzeniu możliwości technicznych wykonania podniesienie obiektu. W trakcie prowadzonych prac przy wykonywanej próbie siłowników, okazał się, że stan techniczny wiaduktu przeznaczonego do remontu okazał się gorszy niż to wstępnie zakładała dokumentacja projektowa. Koniecznym było powołanie rzeczoznawcy i wykonanie opinii technicznej. W dniu 18.03.2024 r. została wykonana Opina techniczna, która wykazała, że należy w trybie pilnym rozpocząć działania remontowe. Z uwagi na brak zatwierdzonego jeszcze projektu tymczasowej organizacji ruchu kierownik budowy zgodnie z zaleceniami Opinii technicznej podjął decyzje o zamknięciu od dnia 25.03.2024 r. wiaduktu i wprowadzeniu w trybie awaryjnym organizacji ruchu zastępczego. Na skutek wspólnych działań władz miasta Gryfowa Śląskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Wykonawcy oraz Inwestora (DSDiK) od 25.03.2024 r., będzie można rozpocząć pilny remont wiaduktu i poprowadzić objazdy uzgodnionymi trasami.”

Fot. dokumentacja techniczna, mapki DSDiK

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.