Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą wziąć udział w warsztatach, na których dowiedzą się, jak zgłaszać projekty.

Spotkania warsztatowo-informacyjne odbędą się:

▪️ 15 września br., godzina 16:00 – Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60,

▪️16 września br., godzina 12:00 – Muzeum Przyrodnicze.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.