W Jeleniej Górze rozpoczyna się nabór par, które chciałyby skorzystać z dofinansowania w ramach programu ”Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 – 2026”. Zgłaszać się można od 23 stycznia.

– Informujemy, że od dnia 23 stycznia 2023 roku rozpoczynamy nabór par do programu pn. ”Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 – 2026”. Realizatorem programu jest Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA, 53-235 Wrocław ul. Grabiszyńska 186/1b. Pary zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta, ul. Okrzei 10 (pok. 002, parter) w celu wypełnienia Karty uczestnika programu oraz Karty kwalifikacyjnej. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Informacja telefoniczna: 75 75 46 175 – brzmi komu8nikat magistratu.

Program dofinansowania procedury in vitro w Jeleniej Górze został przyjęty (w gorącej atmosferze) uchwałą rady miasta w listopadzie ubiegłego roku.

Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny i wyczerpały się lub nie istnieją inne metody jej leczenia. Jest skierowany do maksymalnie 10 par rocznie. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Jelenia Góra na realizację całego Programu na lata 2022 – 2026 wynosi 207.000,00 zł brutto, w tym na koszty interwencji 200.000 zł, koszty akcji edukacyjno – promocyjnej 3.000 zł, koszty monitorowania i ewaluacji programu 4.000 zł. Program obejmować będzie dofinansowanie kosztów, co najmniej jednej i nie więcej niż trzech

procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej, zakwalifikowanej do programu pary. Program jest finansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra w wysokości 5000 zł (jedna procedura zapłodnienia pozaustrojowego dla jednej pary) a różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury i dofinansowaniem ponoszą uczestnicy programu.

Uczestnikami programu mogą być pary, spełniające kryteria :

medyczne:

– Potwierdzona dokumentacją medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w programie, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej.

– Wiek kobiety mieści się w przedziale od 20 do 43 lat (wg rocznika urodzenia), w dniu zgłoszenia się do programu po raz pierwszy.

administracyjne:

– Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego, określoną w art.2, ust.1, pkt. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

– Zameldowanie są na terenie miasta Jelenia Góra od co najmniej 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2022 roku.

Kryteria wykluczenia:

– uczestnictwo w 3 poprzednich edycjach programu;

– pary niezameldowane na terenie Miasta Jelenia Góra

Fot. domena publiczna

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.