Najbliższy termin rekrutacji to 14 czerwca. Policja jeleniogórska informuje, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

Edyta Bagrowska , rzecznik prasowy policji informuje, że policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju uposażenie, które na start wynosi blisko 3880 złotych na rękę, a dla osoby do 26 roku życia około 4220 złotych. Ponadto umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy i zdobycie doświadczenia w różnych dziedzinach, a także prawa emerytalne po 25 latach służby i nagrody. Bycie policjantem, to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Nowo przyjęci policjanci, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi garnizonu jeleniogórskiego.

Najbliższe terminy przyjęć do służby:

 • 14 czerwca 2022 r
 • 2 sierpnia 2022 r.
 • 19 września 2022 r.
 • 29 grudnia 2022 r.

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do służby można uzyskać w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – telefon 47 87 312 65, 47 87 312 24.Informacje o rekrutacji są również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji.

.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.