Lada dzień trzeba będzie poinformować władze, czym ogrzewamy domy i mieszkania. Należy też zgłosić posiadanie zwykłego kominka.

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca zaczyna zbierać dane o tym, czym ogrzewają się Polacy. Każdy właściciel lub zarządca domu czy kamienicy musi to zgłosić i powiadomić swoją gminę albo miasto, jakiego pieca używa. Taka ogólnopolska baza ma pomóc zewidencjonować źródła ciepła i dokładnie określić, w jakim stopniu zwykli mieszkańcy zanieczyszczają środowisko. Pozwoli to też ustalić, ile w Polsce jest przestarzałych instalacji, tzw. „kopciuchów”, które należałoby natychmiast wymienić.

Uwaga, te przepisy dotyczą również budynków niemieszkalnych, czyli np. siedzib firm. Termin to 14 dni dla budynków nowych, które powstaną po 1 lipca i rok dla wszystkich pozostałych. A kto powinien dopełnić tego obowiązku? Najprościej mówiąc – każdy, kto ogrzewa swój lokal w inny sposób, niż ciepłem systemowym. Czyli trzeba to zrobić jeśli w kamienicy jest piec węglowy, w domu gazowy (podgrzewający wodę do kaloryferów), a nawet wówczas gdy ktoś ma kominek na drewno i dzięki temu podnosi o kilka stopni temperaturę w pomieszczeniach.

Ważna sprawa – za brak zgłoszenia grozi kara. „Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.” – informuje CEEB. Taka kara to nawet 5 tys. zł.

Jak złożyć deklarację? Jeśli ktoś posiada Profil Zaufany, może to zrobić na stronie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pozostali powinni pobrać wniosek z witryny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i wypełniony złożyć w swoim urzędzie gminy lub miasta.

News4Media, fot.: iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.