Rada Gminy Mysłakowice przegłosowała rozpoczęcia budowy szkoły w Mysłakowicach. Budowa placówki pochłonie około 40 mln zł. Przewidziana jest na około 400 uczniów, będzie miała dużą halę sportową (na trzy boiska do siatkówki). Obiekt powstanie w sąsiedztwie ośrodka zdrowia. Po wybudowaniu nowej szkoły zlikwidowana zostanie placówka w Kostrzycy. Władze Mysłakowic nie spodziewają się większych kłopotów z tym związanych. – Skojarzenie z protestami w związku z likwidacją szkoły w Sosnówce w gminie Podgórzyn jest nietrafne, bo placówka w Kostrzycy jest w gorzej przystosowana do swojej funkcji  i od początku było wiadomo, że zostanie zlikwidowana po wybudowaniu nowego obiektu – mówi Andrzej Masztalerz, radny Mysłakowic. Do szkoły w Kostrzycy uczęszcza dziś około 86  dzieci (po odejściu klas ósmych będzie ich około 50), warunki, mimo starań dyrekcji i rodziców, są dalekie od komfortowych, a koszt utrzymania jest bardzo wysoki. Dość powiedzieć, że koszt nauczania ucznia w szkole w Mysłakowicach wynosi około 12 tys. zł, a w Kostrzycy przekracza 20 tys. zł. Także pałac w Mysłakowicach, gdzie urządzono szkołę, jest w kiepskim stanie technicznym i wymaga gruntownych remontów i wielkich nakładów. To także istotny argument za inwestycją w nową szkołę.

 

Przeprowadzenie inwestycji poprzedzi wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 20 mln zł z okresem spłaty do 2039 roku. Kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach zostały dostosowane do wysokości nie wpływającej negatywnie na bieżące funkcjonowanie Gminy. – Sytuacja finansowa samorządu Mysłakowic nie zostanie pogorszona – zapewnia wójt Michał Orman. Inwestycja budowy szkoły w Mysłakowicach jest zadaniem końcowym programu odbudowy infrastruktury oświaty na terenie Gminy Mysłakowice. W 2017 roku zmodernizowano i rozbudowano przedszkole w Mysłakowicach, w latach 2018-2019 wykonano termomodernizację szkoły w Łomnicy. Optymistyczny wariant budowy nowej szkoły w Mysłakowicach przewiduje realizację inwestycji w latach 2021-2023. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na I etap realizacji zadania w 2021 roku, dotyczący robót ziemnych, budowy przyłączy i fundamentów. Kolejne przetargi zostaną przeprowadzone 2022 roku.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.