Urządzenie do pomiaru decybeli zamontowano przy DK3 na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze.

Jak można przeczytać na kartce , która jest zamontowana przy urządzeniu, stanęło ono na zlecenie Zarządu Dróg w Jeleniej Górze.

Ze względu na obszar oddziaływania oraz liczbę ludności narażonej na jego oddziaływanie, jednym z najbardziej uciążliwych obecnie źródeł hałasu w środowisku jest ruch drogowy. Obserwowany wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych, wzmożony ruch tranzytowy (towarowy i osobowy) powodują ciągły wzrost poziomu hałasu w środowisku oraz zanieczyszczenie atmosfery spalinami i pyłami. Staje się to coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców dużych miast, wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w pobliżu dróg dojazdowych do obiektów przemysłowych i usługowych. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. Do realizacji tego celu służą instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska takie jak: pozwolenia, programy ochrony środowiska i programy ochrony przed hałasem.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.