Jednym z głównych celów ostatnich zmian w przepisach ruchu drogowego miało być zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Może nowe przepisy obowiązują jeszcze zbyt krótko, bo wykroczeń drogowych popełnianych przez kierujących (a także przez pieszych) w obrębie przejść dla pieszych ciągle jest bardzo dużo. Tak wynika przynajmniej z akcji przeprowadzonej przez jeleniogórska policję.

– 18 stycznia 2022 roku policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili działania prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich efektem było ujawnienie przez policjantów 22 wykroczeń popełnionych przez kierujących oraz 12 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Działania mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec pieszych – informuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Podczas działań nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych, np. przejścia przez jezdnię o dużym natężeniu ruchu lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych.

Policjanci ujawnili 22 wykroczenia popełnione przez kierowców, takich jak, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie pojazdu na przejściu, przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, jak również ujawnili jedno wykroczenie popełnione przez kierującego wobec rowerzysty oraz 12 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

Należy przypomnieć, że piesi mają pierwszeństwo także przed wejściem na pasy. „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście”.

Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Jak zawsze apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych.

Fot. KMP Jelenia Góra

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.