Panujące obecnie warunki atmosferyczne pozwalają prowadzić prace na wszystkich frontach robót przy budowie drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry. W listopadzie zakończyło się nasuwanie dwóch wiaduktów, których łączna długość wynosi 884 m.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o postępie robót na ekspresówce.

Droga ekspresowa S3 na odcinku od Bolkowa do Kamiennej Góry jest budowana w przekroju trasy dwujezdniowej o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. W ciągu trasy powstają dwa dwunawowe tunele drogowe: TS-26 o długości ok. 2300 m (pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice) oraz TS-32, o długości ok. 320 m, niedaleko miejscowości Gostków. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner). Wartość umowy wynosi ponad 1,5 mld zł.

Największe zaawansowanie prac, które sięga ok. 79 proc. dotyczy budowy tuneli. Prace w dłuższym tunelu prowadzone są w zakresie obudowy ostatecznej: izolacja wodna, zbrojenie i betonowanie przyczółków i sklepienia. Do dziś zabetonowano prawie 198 (stan na 4 grudnia 2022 r.) z 369 segmentów, co stanowi łączną długość ponad 2470 z ok. 4574 m. 

Zakończenie prac związanych z betonowaniem obudowy ostatecznej planowane jest w III kw. 2023 r. W krótszym tunelu TS-32 prowadzone obecnie są prace związane z betonowaniem kaloty tunelu. Do dziś zabetonowano 52 z 54 segmentów. W listopadzie br. zakończono betonowanie ścian tunelu. Obecnie zaawansowanie w robotach żelbetowych wynosi ok. 84 proc. Zakończenie robót betonowych na tym tunelu planowane jest do końca br.   

W częsci drogowej główne prace koncentrują się na nasypach i podbudowach. W połowie lipca br. rozpoczęły się roboty związane z układaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i do dzisiaj ułożono ok. 145 tys. m2. Na początku września br. rozpoczęło się układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.   

Budowa mostów zaawansowana jest na poziomie ok. 70 proc. Prace prowadzone są w zakresie zbrojenie, betonowań ustrojów nośnych, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych. Prace trwają na wszystkich obiektach inżynierskich. Do zakończenia głównych robót na obiektach mostowych pozostał do zabetonowania jeszcze ustrój nośny na obiekcie MS-25, WD-27, WS-37 i WD-38, gdzie obecnie trwają prace związane z deskowaniem i zbrojeniem. Prace te uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych. 

Zakończyło się również nasuwanie dwóch obiektów WS-31 i WS-36. Obecnie odbywa się tam montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych oraz ścianek zaplecznych.  

Technologia nasuwania podłużnego polega na budowaniu mostu segmentami. Budowanie tą metodą polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z wytwórni za przyczółkiem na kolejne podpory. Na wytwórni betonuje się około 25-metrowe segmenty o konstrukcji skrzynkowej. Po związaniu betonu spręża się je, następnie zwalnia się deskowanie i wysuwa te elementy za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na łożyskach ślizgowych w kierunku przeszkody. 

Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek (czyli stalowy dziób prowadzący). Jego zadaniem jest przedłużenie nasuwanej konstrukcji, najazd na łożyska znajdujące się na głowicach filarów i opieranie powstającego mostu na kolejnych filarach. Gotowe elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego. Po wykonaniu wszystkich elementów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze kable wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia użytkowego. 

Budowanie obiektów inżynierskich metodą nasuwania podłużnego jest sporym ułatwieniem, ponieważ przy tej technologii nie ma potrzeby budowy potężnych rusztowań. Zaletą jest także ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane. Pozwala to również na prowadzenie prac niezależnie od warunków atmosferycznych. Za pomocą metody nasuwania podłużnego możliwe jest też wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami i liniami kolejowymi bez konieczności ich zamykania.  

Fot. GDDKiA

2 komentarze

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.